اصطلاح زبان انگلیسی an acid test

اصطلاح زبان انگلیسی an acid test را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به آموزش اصطلاح زبان انگلیسی an acid test پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

an acid test

Meaning

An acid test is something that shows the true worth or value of something or someone.

For example

  • Our new player has been doing well at training and in practice matches, but the acid test will come in her first real match.
  • The new political party is doing better and better in the polls, but the acid test will be the next election.

Origin: Possibly related to the fact that a test involving acid has been used for over a century to prove that a metal that looks like gold is, or is not, really gold.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

mersin escort | eskişehir escort | escort mersin