اصطلاح زبان انگلیسی an ax to grind (1)

اصطلاح زبان انگلیسی an ax to grind (1) را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به آموزش اصطلاح زبان انگلیسی an ax to grind (1) پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

an ax to grind (1)

Meaning

If you have an ax to grind with someone, you have a problem with them, or a complaint against them, which you’d like to discuss.

For example

  • I have an ax to grind with Mitch. He owes me money and he’s been avoiding me.
  • If Larry has an ax to grind with someone, and he meets them after he’s been drinking, he can get violent.

Note:
1. The spelling “ax”, as opposed to “axe”, is the more common spelling in American English. 2. Another idiom with a similar meaning is “to have a bone to pick” with someone.

Variety

This idiom is typically used in American English but may be used in other varieties of English too.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

mersin escort | eskişehir escort | escort mersin