اصطلاح زبان انگلیسی cut to the chase را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به آموزش اصطلاح زبان انگلیسی cut to the chase پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

cut to the chase

Meaning

If you tell someone to cut to the chase, you want them to get straight to the main point of what they are saying.

For example

  • I didn’t have time to chat, so I told Ben to cut to the chase and just tell me what he wanted.
  • He doesn’t understand that in some countries small talk is expected, and you never cut to the chase and get straight down to business.

Origin

Possibly related to the fact that many early silent movies included an exciting chase sequence, and young men especially might yell out “cut to the chase” in the hope that the projectionist would skip the boring parts of the film and go straight to the most exciting parts, especially the chase.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *