اصطلاح زبان انگلیسی fall from grace را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

در این پست از وبسایت کاردوآنلاین به اصطلاح زبان انگلیسی fall from grace پرداخته می شود. این آموزش به صورت رایگان توسط استاد محترم مرتضی گیتی تنظیم شده است. فایل صوتی آموزش این اصطلاح با صدای ایشان را می توانید به صورت آنلاین گوش کرده و متن مربوط به توضیحات ایشان را نیز در قسمت زیر مشاهده کنید.

fall from grace

Meaning

If you fall from grace, you do something that results in a loss of respect and support, especially among those who influence your life or career.

For example

  • The company’s vice-president was expected to take over the company until he fell from grace after being arrested for stealing company funds.
  • It’s been sad watching so many athletes fall from grace and have their records deleted from the record books for taking performance-enhancing drugs like steroids.

Note

This idiom can also be used in the form of a noun phrase, as in “Mike’s fall from grace was quite spectacular”.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *