تفاوت کلمات alone و lonely و lonesome و lone در زبان انگلیسی

Alone blags kardo 2

واژه alone به معنای تنها و یا اینکه کسی دور و بر شما نیست، می باشد. در واقع در زمان alone بودن شما هیچ احساس ناراحتی یا خوشحالی ندارید. اما واژه lonely که در زبان امریکایی غیر رسمی به lonesome نیز تغییر شکل میدهد، به معنی تنها و ناراحت از تنهایی می ‌باشد. به مثال های زیر که این دو موضوع را مقایسه کرده اند، دقت کنید.

I like to be alone for short periods.
But after a few days I start getting lonely/lonesome.

یکی از کاربردهای کلمه all در کنار alone می باشد. لطفا به مثال زیر دقت کنید.

After her husband died, she was all alone.

کلمه alone را نمی توان قبل از یک noun استفاده کرد. این در حالی است که می ‌توان در این شرایط از کلمات lone و solitary استفاده نمود. ضمناً کلمه lone کمی ادبی است. به مثال زیر دقت کنید.

The only green thing was a lone/solitary pine tree.

جمع بندی

امیدواریم که این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین نیز مورد توجه تمامی دوستان عزیز قرار گرفته باشد. در این مقاله در رابطه با تفاوت واژگان alone و lonely و lonesome و lone و حتی solitary صحبت کردیم.