نوشته شده توسط کاردوآنلاین

زمان گذشته ساده Past Simple Tense در زبان انگلیسی