سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #21 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #21

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

Happy Birthday!

Father: Hi Michael. Happy Birthday! How old are you today?

Son: Seven.

Father: Alright. Well, let’s sing Happy Birthday:

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday dear Michael,
Happy Birthday to you.

Father: Alright. So what should we do first?

Son: How about cake and ice cream?

Father: Okay. Well, uh let . . . let’s light the candles. Okay, and make a wish! Don’t . . . don’t tell me.

Son: Don’t tell you?

Father: Yeah, don’t tell me. Okay, and go ahead and blow out the candles. Okay, let’s cut the cake, and then we can have cake and ice cream. And what do you want to do after the cake and ice cream?

Son: Play freeze tag.

Father: Now, how do you play tag?

Son: Um . . . one person is it, and the person who is it tries to tag everyone [Alright. And then . . . ] before I tag someone and then, another person tags me.

Father: Oh, wow. And whose coming over later today for your birthday?

Son: Well, everyone. Uh, my cousins, all my aunts and grandmas, grandpas.

Father: Alright. Well, Happy Birthday, Michael.

Key Vocabulary

  • freeze (verb): become cold to the point of changing water to ice
    – It was so cold out last night that I thought I was going to freeze to death.
  • tag (verb): touch a player, usually as part of a game
    – I tried to get away during the game at the park, but she tagged me on the back, so I was it.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *