سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #26 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #26

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

Shopping for the Day

Man: Hi young lady. How may I help you?

Girl: Well, . . . yeah. I’m looking for a Father’s Day gift.

Man: Okay. How about getting your father a new wallet?

Girl: Hmm. How much is that wallet?

Man: Huh . . . which one?

Girl: The black one.

Man: Oh. It’s only $40.95.

Girl: Huh? That’s too expensive for me. Do you have a cheaper one?

Man: Hmm. How about this brown leather one?

Girl: Umm. . . I don’t think my father will like the design on the outside, and it doesn’t have a place to put pictures. How much is it anyway?

Man: It’s $25.99.

Girl: Humm. I don’t have that much money.

Man: Okay. How much money do you have to spend?

Girl: I’m not sure [money falling on the table]. Probably about ten dollars or so. I’ve been helping my mom around the house for the past week to earn some money. This is all I have.

Man: Hmm. How about this tie?

Girl: That’s real pretty, but the price tag says $13.99, and I know I don’t have that much money.

Man: Well, let’s just say the tie went on sale. How about $5.00. What do you say?

Girl: Oh, thanks. I’ll take it.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *