سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #29 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #29

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

Snack Time!

Son: Dad!

Father: Yeah, Micky.

Son: Can I have a really good snack?

Father: Uh, I don’t know. I thinks it’s . . . uh . . . what time’s it? I think it’s going on dinner.

Son: Uh, it’s three thirty.

Father: Three thirty. Uh . . . We’d better wait. [Why, Dad?] Well, what kind of snack do you want?

Son: Candy?

Father: No, candy is out. Oh, how about some broccoli? [No!] Uh, carrots? [No!] Well, what else can you suggest?

Son: Candy.

Father: Candy. No, I don’t think . . . I think You’d better wait.

Son: A sandwich? A spinach sandwich?

Father: Spinach sandwich? Spinach sandwich! When did you start liking spinach?

Son: Uh, today.

Father: Well, what about a small sandwich? [Okay] Okay, I’ll whip it up in a minute. Play with your toys while you’re waiting for it.

Key Vocabulary

 • snack (noun): an informal light meal
  – My wife often gives the kids a snack right when they come home from school.
 • go on (phrasal verb): getting near to, almost
  – It’s going on 6:00 p.m., so we’d better start dinner before the guests arrive.
 • out (adjective): not acceptable or possible
  – Going to the movie is out tonight. We don’t have enough money to pay for the tickets.
 • spinach (noun): a dark green leafy vegetable
  – Some kids don’t like the taste of spinach.
 • whip up (phrasal verb): prepare or cook food quickly
  – We don’t have much time for dinner, so I’ll whip up something right away.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *