سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #3 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #3

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

A Day at School

Randall: Hello. Today I’m interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now Joshua, what time do you go to school?

Joshua: Eight O’clock.

Randall: Eight O’clock. And do you go by yourself, or on a school bus?

Joshua: No, I have a group that goes with me.

Randall: So you go with a group?

Joshua: Uh-huh.

Randall: Now what kinds of things do you take to school?

Joshua: I take my taiso fuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books [ Oh, okay. ] and stuff like that.

Randall: Okay and what is the first thing you do when you get to school?

Joshua: We do “kiritsu, rei.”

Randall: “Kiritsu” and “rei.” Now what are those?

Joshua: It means “stand up, bow.”

Randall: Stand up and bow.

Joshua: Uh-huh.

Randall: And what do you study at school?

Joshua: We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that [ Okay ], and sansu, that’s math. [ Okay. ]. And, let’s see . . . , we do gym too.

Randall: Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria?

Joshua: No, we eat in our classroom.

Randall: You eat in your classroom! [ Yeah. ]. Oh wow. That is very interesting. Now what time do you come home from school?

Joshua: We come home sometimes at 3:00 and sometimes at 2:00.

Randall: Okay, well thank you very much Joshua.

Joshua: You’re welcome.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *