سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #49 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #49

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

Travel Arrangements

Travel Agent: Freedom Travel. How may I help you?

Caller: Yes, I’d like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

Travel Agent: Okay. What is your destination?

Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

Travel Agent: Okay. Let me check what flights are available?. [Okay] And when will you be returning?

Caller: Uh, well, I’d like to catch a return flight on the twenty-ninth. Oh, and I’d like the cheapest flight available.

Travel Agent: Okay. Let me see. Um, hmm . . .

Caller: Yeah?

Travel Agent: Well, the price for the flight is almost double the price you would pay if you leave the day before.

Caller: Whoo. Let’s go with the cheaper flight. By the way, how much is it?

Travel Agent: It’s only $980.

Caller: Alright. Well, let’s go with that.

Travel Agent: Okay. That’s flight 1070 from Salt Lake City to New York, Kennedy Airport, transferring to flight 90 from Kennedy to Helsinki.

Caller: And what are the departure and arrival times for each of those flights?

Travel Agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Caller: Alright. And, uh, I’d like to request a vegetarian meal.

Travel Agent: Sure, no problem. And could I have you name please?

Key Vocabulary

 • destination (noun): the place a trip ends
  – We’ll reach our destination by 3:00 PM.
 • available (adjective): not busy, ready for use
  Are there any seats available on the next train?
 • catch (verb): get
  – You can catch a taxi outside of the hotel lobby.
 • go with (phrasal verb): choose something
  – I think I’ll go with the budget tour to Hawaii on this trip.
 • transfer (verb): change to a different transportation line
  – You’ll need to transfer to a city bus when you arrive at the train station.
 • departure (noun): the act of leaving
  – Passengers should check in two hours before their departure time.
 • vegetarian (noun): one who eats little or no meat, fish, or animal products
  – Although Charles considers himself a vegetarian, he sometimes eats chicken.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *