سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #5 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #5

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی یک مجموعه ی رایگان و سطح سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که در توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه ی آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیز قرار بگیرید.

DVD Movie Rentals

Man: Hey, Kathy. I’m thinking about renting a movie for tonight’s party, and I want to know what kind of movies you like.

Woman: Okay. What kind of movies do you have in mind?

Man: Well, what about action movies?

Woman: Ah, I don’t really like action movies. Too much violence.

Man: Okay, do you like comedies?

Woman: Now, I do enjoy comedies.

Man: Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories?

Woman: Uh . . . I’m not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too.

Man: Okay. I’ll go to the video store and see what I can find. Thanks.

Key Vocabulary

  • have in mind (verb): to think about
    – What activities do you have in mind for tomorrow’s picnic?
  • crazy about (phrasal verb): to like something very much
    – Carla is crazy about rock music.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *