0
09178169907 | 09336863931

لیست کامل عبارت های نشان داده روند انجام کار در زبان انگلیسی

لیست کامل عبارت های نشان داده روند انجام کار در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

لیست کامل عبارت های نشان داده روند انجام کار در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی عبارت های مختلفی برای نشان داده روند انجام کار وجود دارند. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین لیست کاملی از این عبارت ها را برای شما در نظر گرفته ایم. هر کدام از عبارت ها به همراه مثال آورده شده است. امیدواریم که این مقاله نیز مورد توجه دوستان عزیز قرار بگیرد.

۱٫ FIRST, FIRSTLY, FIRST OF ALL, IN THE FIRST PLACE

 • First of all, I’d like to talk about the benefits of having a pet pig.

۲٫ TO BEGIN WITH

 • To begin with, pet pigs are cleaner than dogs.

۳٫ FOR ONE THING

 • For one thing, they’re completely loyal to their owners.

۴٫ SECOND, SECONDLY, IN THE SECOND PLACE

 • Secondly, their impressive numeracy skills must be mentioned.

۵٫ FOR ANOTHER THING

 • For another thing, you might want to consider how cute they look in pyjamas.

۶٫ THIRD, THIRDLY, IN THE THIRD PLACE

 • In the third place, you can always count on your pet pig to perform some tricks for you when you’d like to impress a pretty girl.

۷٫ ALSO

 • Also, they don’t eat much.

۸٫ BESIDES

 • Besides not eating much, they won’t ever chew on your electric cords.

۹٫ IN ADDITION

 • In addition, they can be taught to feed themselves if you allow them access to your pantry.

۱۰٫ FURTHERMORE

 • Furthermore, they make wonderful walking buddies.

۱۱٫ MOREOVER

 • Moreover, they’ll show you the way home when you’re drunk.

۱۲٫ FINALLY

 • Finally, pet pigs are fantastic guards. No burglar would ever have the heart to hurt a pet pig.

۱۳٫ LAST, LASTLY, LAST OF ALL

 • Lastly, your reputation as an eccentric will rapidly grow in the neighbourhood if you’re seen walking a pet pig on a leash every morning.

امیدواریم که این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین مورد توجه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما قرار گرفته باشد. لطفاً، از مطالب دیگر وبسایت نیز دیدن کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *