معنا و کاربردهای واژه bet در زبان انگلیسی

Bet blags kardo 2 (1)

کاربرد واژه bet

یکی از کاربردهای واژه bet در عبارت I bet you می باشد. این عبارت در زبان انگلیسی غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرد و به معنی این است که I think it’s probable that. ضمناً توصیه می کنیم که از تفاوت زبان انگلیسی رسمی (formal) و یا غیر رسمی (informal) نیز دیدن کنید.

اغلب کلمه that نیز در این کاربرد حذف می‌شود. ضمنا توصیه می‌کنیم که از تفاوت زبان انگلیسی گفتاری (spoken) و یا نوشتاری (written) نیز دیدن کنید. به مثال زیر توجه نمایید.

I bet (you) she’s not at home.

I’ll bet نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. مثال زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

I’ll bet you she’s not at home.

 کاربرد زمان های مختلف در کنار واژه bet

پس از عبارت I bet you اغلب از زمان های حال و یا present tense برای بیان موضوع در آینده صحبت می‌کنیم. دو مثال زیر این موضوع را نشان می‌دهند.

I bet (you) they don’t come this evening. (OR I bet (you) they won’t come …)
I bet (you) the Conservatives (will) lose.

استفاده از واژه bet به همراه دو مفعول

یکی از کاربردها و معانی واژه bet به معنی شرط بستن می باشد. اگر واژه bet در این معنا مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند به همراه دو مفعول آورده بشود. مفعول اول شخص است که با وی شرط بندی کرده اید و مفعول دوم پولی است که در شرط بندی جابجا خواهد شد. به مثالهای زیر دقت کنید.

I bet you £5 it doesn’t rain this week.
My father bet my mother dinner at the Ritz that she would marry him. He won, but she never bought him the dinner.

آخرین نکته اینکه فعل bet در زبان انگلیسی یک قاعده است و بنابراین شکل های مختلف آن به صورت (bet – bet – bet) می باشد.

 جمع‌بندی

امیدواریم که این مقاله از وبسایت کاردونلاین نیز مورد توجه تمامی دوستان قرار گرفته باشد در این مقاله در رابطه با با واژه bet و کاربرد های مختلف آن و همچنین عبارت I bet you صحبت کردیم.