معنا و کاربرد های عبارت after all در زبان انگلیسی

After All

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با عبارت after all و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که با مطالعه کردن این مقاله نیز نکات مختلفی را فرا گرفته باشید.

معنای عبارت after all

عبارت after all اغلب به معنای علیرغم آنچه قبلاً گفته شد و یا برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت مورد استفاده قرار می گیرد. این عبارت اغلب در پایان جمله قرار داده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید.

I’m sorry. I know I said I would help you, but I can’t after all.
I expected to fail the exam, but I passed after all.

معنای دیگرعبارت after all اینست که نباید این موضوع را فراموش کنیم که، در واقع در این کاربرد یک ادله و دلیل که احتمالاً نباید فراموش بشود را بیان می‌کنیم. در این کاربرد عبارت after all هم می‌تواند در ابتدا و هم در پایان جمله قرار بگیرد. به مثال های زیر دقت کنید.

Of course you’re tired. After all, you were up all night.
Let’s finish the cake. Somebody’s got to eat it, after all.

از عبارت after all به جای کلمه finally استفاده نکنید. نمی ‌توان از عبارت after all به جای کلمه finally و at last و in the end استفاده کرد. به مثال های زیر در دقت کنید.

After the theatre we had supper and went to a nightclub; then we finally went home. (NOT … after all we went home.)

جمع بندی

امیدواریم که این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین نیز مورد توجه تمامی دوستان عزیز قرار گرفته باشد. در این مقاله در رابطه با کلمه after all و کاربردهای مختلف آن صحبت کردیم. تفاوت این کلمه با کلمات finally و at last و in the end را نیز مطرح نمودیم.