معنی عبارت point of view در زبان انگلیسی

Point of View blags kardo 2

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با معنی عبارت point of view صحبت می‌کنیم.

یکی از معانی عبارت point of view همان واژه opinion که به معنی عقیده و یا نظر می‌باشد، است. مثال زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

Thank you for giving us your point of view / opinion.

اما معنای عبارت from somebody’s point of view شبیه به عبارت in somebody’s view/opinion نیست. در واقع معنای عبارت from somebody’s point of view چیزی شبیه به “طبق نظر من و یا طبق جایگاه من و یا بر اساس تاثیری که من از قضیه میگیرم” می باشد. در واقع از عبارت from somebody’s point of view زمانی استفاده می‌کنیم که می خواهیم بگوییم کسی چگونه تحت تاثیر موضوع قرار گرفته است. مثال های زیر این موضوع را نشان می‌دهند.

– In my opinion, war is always wrong. (= I think war …)
(NOT From my point of view, war is always wrong.)
He wrote about the war from the point of view of the ordinary soldier.
– In my view, it’s a pretty good school.
You have to judge a school from the child’s point of view.
– In Professor Lucas’s opinion, everybody should work a 20-hour week.
From the employers’ point of view, this would cause a lot of problems.

جمع بندی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم شد در رابطه با عبارت point of view صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله نیز مورد توجه تمامی دوستان قرار گرفته باشد. همچنین تفاوت عبارت point of view و in somebody’s opinion را نیز بررسی نمودیم.