0
09178169907 | 09336863931

کاربرد عبارت از as long as در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با کاربرد عبارت as long as در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این عبارت از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در ادامه به آن می پردازیم.

کاربرد زمان های مختلف در کنار عبارت as long as

یکی از مهمترین نکات این است که در زمان استفاده کردن از as long as همواره از زمان حال و یا present tense برای بیان کردن چیزی در آینده استفاده می‌کنیم. مثال زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

I’ll remember that day as long as I live. (NOT … as long as I will live.)

استفاده از as long as برای بیان شرط ها

یکی دیگر از کاربردهای as long as و همچنین عبارت so long as بیان شرط ها می باشد. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است.

You can take my car as/so long as you drive carefully.
(= … on condition that you drive carefully.)

استفاده از as long as برای تاکید

یکی دیگر از کاربردهای as long as استفاده کردن از آن در کنار اعداد می باشد. در این کاربرد عبارت as long as برای بیان تاکیدی یک عدد مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال:

These meetings can last as long as four hours.

جمع‌ بندی

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با عبارت از as long as صحبت کردیم. امیدواریم که این مقاله نیز مورد توجه تمامی دوستان قرار بگیرد.