کلمات مشابه با کلمه if در زبان انگلیسی

if blags kardo 2

 

حقیقت قضیه این است که بسیاری از عبارت ها و ساختارها در زبان انگلیسی مشابه به کلمه if مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از معمول‌ترین این عبارت ها شامل imagin that و suppose that و supposing that می باشند که برای بیان کردن اتفاقی که در آینده ممکن است رخ بدهد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. عبارت‌های نیز از قبیل providing that و provided that و as so long as و on condition that برای بیان شرطها مورد استفاده قرار می گیرند. مثال هایی که در قسمت زیر مشاهده می کنید این موضوع را نشان می‌دهند.

Imagine we could all fly. Wouldn’t that be fun!
Supposing you’d missed the train. What would you have done?
You can borrow my bike providing/provided you bring it back.
I’ll give you the day off on condition that you work on Saturday morning.
You’re welcome to stay with us as/so long as you share the expenses.

جمع بندی

امیدواریم که این مقاله کوتاه از وب سایت کاردوآنلاین نیز مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد. همانطور که گفتیم واژه ها و عبارت های زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که با عبارتی if هم معنی هستند که در این قسمت به برخی از آنها پرداخته شد.