0
09178169907 | 09336863931
blog-00

معنا و کاربردهای واژه bet در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با واژه bet و کاربردهای آن در زبان انگلیسی صحبت می کنیم امیدواریم که این مقاله را تا پایان مطالعه کرده و همچنین ...
blog-00

کاربرد عبارت از as long as در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با کاربرد عبارت as long as در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این عبارت از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در ادامه ...
blog-00

معنی عبارت point of view در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با معنی عبارت point of view صحبت می‌کنیم. یکی از معانی عبارت point of view همان واژه opinion که به معنی عقیده و یا ...
blog-00

اسم های مفرد و افعال جمع در کنار یکدیگر: نکات ضروری

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با نکات مربوط به استفاده صحیح از اسمهای مفرد به همراه افعال جمع صحبت خواهیم کرد. این موضوع نیز یکی از پر ...
blog-00

عبارات may as well و might as well و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما ارائه می شود در رابطه با کاربرد عبارتهای may as well و might as well صحبت خواهیم کرد. این ساختار در زبان انگلیسی غیررسمی کاربرد دارد و به منظور ...
blog-00

چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ی دیگری با عنوان چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم را به شما تقدیم می کنیم. در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد. در ...
blog-00

کلمات مشابه با کلمه if در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با واژه ها و عبارتهایی صحبت می‌کنیم که معنی مشابهی نسبت به واژه if در زبان انگلیسی دارند. حقیقت قضیه این است که ...
blog-00

کاربرد قید once در زبان انگلیسی

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ای را در رابطه با قید once خدمت شما ارائه می دهیم. این قید در زبان انگلیسی به معنی زمانی در گذشته است. دقت کنید که از قید once نمی‌توان برای بیان موضوعی در آینده ...