0
09178169907 | 09336863931
blog-00

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷.۲۲.۲۰۲۰

آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ 07.22.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلاس Speak Now در تاریخ 07.22.2020 اگر شما ...
blog-00

آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷.۱۴.۲۰۲۰

آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.14.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش کتاب Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.14.2020 ...
blog-00

تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷.۲۱.۲۰۲۰

تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.21.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تصحیح رایتنیگ IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.21.2020 یکی از ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷.۲۱.۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.21.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.21.2020 در این قسمت از ...
blog-00

کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ ۰۷.۱۵.۲۰۲۰

کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ 07.15.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس غیرحضوری Speak Now در تاریخ 07.15.2020 مهارت مکالمه و اسپیکینگ زبان انگلیسی یکی از ...
blog-00

تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷.۱۲.۲۰۲۰

تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.12.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.12.2020 اگر شما ...
blog-00

تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷.۱۶.۲۰۲۰

تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.16.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس IELTS توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07.16.2020 همانطور که احتمالا می‌دانید ...
blog-00

آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ ۰۷.۰۵.۲۰۲۰

آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ 07.05.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش اسپکینگ آیلتس در تاریخ 07.05.2020 اگر شما نیز به دنبال شرکت کردن در آزمون زبان ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ ۰۷.۰۹.۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 07.09.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 07.09.2020 امروزه بسیاری از زبان‌آموزان قصد شرکت ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now در تاریخ ۰۷.۰۸.۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now در تاریخ 07.08.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now در تاریخ 07.08.2020 همانطور که احتمالاً می‌ ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ ۰۷.۰۵.۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.05.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ کلاس Speak Now در تاریخ 07.05.2020 یکی از بهترین روش‌ها ...
blog-00

آموزش کتاب Speak Now در تاریخ ۰۶.۲۸.۲۰۲۰

آموزش کتاب Speak Now در تاریخ 06.28.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. آموزش کتاب Speak Now در تاریخ 06.28.2020 مهارت اسپیکینگ و مکالمه به زبان انگلیسی یکی ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ ۰۷.۰۲.۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 07.02.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 07.02.2020 در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین ...
blog-00

تقویت مهارت اسپکینگ آیلتس تاریخ ۰۷.۰۱.۲۰۲۰

تقویت مهارت اسپکینگ آیلتس تاریخ 07.01.12 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مهارت اسپکینگ آیلتس تاریخ 07.01.2020 در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین یکی دیگر از کلاس‌های ...
blog-00

تقویت مکالمه زبان انگلیسی کلاس ایلتس در تاریخ ۰۶.۲۹.۲۰۲۰

تقویت مکالمه زبان انگلیسی کلاس ایلتس در تاریخ 06.29.2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تقویت مکالمه زبان انگلیسی کلاس ایلتس در تاریخ 06.29.2020 در این قسمت از ...
1 2