0
09178169907 | 09336863931
لیست مطالب
blog-00

کادپاد پلاس ۱۰: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 10: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 10: عبارت های مختلف اجازه گرفتن در زبان انگلیسی ...
blog-00

کادپاد پلاس ۹: عبارات های مربوط به ملاقات های عاشقانه در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 9: عبارات های مربوط به ملاقات های عاشقانه در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 9: عبارات های مربوط به ملاقات های ...
blog-00

کادپاد پلاس ۸: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 8: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 8: معنی عبارت SOS در زبان انگلیسی در این قسمت از ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ ۰۶٫۲۵٫۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 06.25 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و آنلاین آیلتس در تاریخ 06.25.2020 امروزه بسیاری از زبان‌آموزانی که در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۷: پاسخ دادن به سوال How are you در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 7: پاسخ دادن به سوال How are you در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 7: پاسخ دادن به ...
blog-00

کادپاد پلاس ۶: تفاوت دو واژه Sense و Since در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 6: تفاوت دو واژه Sense و Since در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 6: تفاوت دو واژه Sense ...
blog-00

کادپاد پلاس ۵: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 5: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 5: آموزش شانزده Collocation با واژه PAY در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۴: عبارت های مربوط به آرزوی سلامتی کردن برای کسی کردن در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 4: عبارت های مربوط به آرزوی سلامتی کردن برای کسی کردن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 4: عبارت های مربوط ...
blog-00

کادپاد پلاس ۳: افعال چند قسمتی (Phrasal Verb ها) با واژه SET در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 3: افعال چند قسمتی (Phrasal Verb ها) با واژه SET در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 3: افعال چند قسمتی (Phrasal ...
blog-00

کادپاد پلاس ۲: تفاوت دو واژه Rent و Lease در زبان انگلیسی

کادپاد پلاس 2: تفاوت دو واژه Rent و Lease در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 2: تفاوت دو واژه Rent و Lease در ...
blog-00

کادپاد پلاس ۱: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن

کادپاد پلاس 1: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کادپاد پلاس 1: اسلنگ BAE در زبان انگلیسی و معنی آن ...
blog-00

معنا و کاربردهای واژه bet در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با واژه bet و کاربردهای آن در زبان انگلیسی صحبت می کنیم امیدواریم که این مقاله را تا پایان مطالعه کرده و همچنین ...
blog-00

کاربرد عبارت از as long as در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با کاربرد عبارت as long as در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این عبارت از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در ادامه ...
blog-00

معنی عبارت point of view در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با معنی عبارت point of view صحبت می‌کنیم. یکی از معانی عبارت point of view همان واژه opinion که به معنی عقیده و یا ...
blog-00

اسم های مفرد و افعال جمع در کنار یکدیگر: نکات ضروری

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با نکات مربوط به استفاده صحیح از اسمهای مفرد به همراه افعال جمع صحبت خواهیم کرد. این موضوع نیز یکی از پر ...
1 3 4 5 6 7 31