0
09178169907
لیست مطالب
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Music

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Music را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Music موضوع ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Personality

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Personality را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Personality یکی ...
blog-00

لیست کامل نمونه جواب های نمره ۹ در بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس

لیست کامل نمونه جواب های نمره 9 در بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. لیست کامل سری دروس نمونه جواب های نمره 9 در بخش ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Physical Appearance

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Physical Appearance را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Physical ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Shopping

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Shopping را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Shopping خرید ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Weather

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Weather را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Weather یکی ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Sports

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Sports را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Sports ورزش ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Town and City

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Town and City را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: ...
blog-00

نمونه جواب نمره ۹ بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Technology

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Technology را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Technology صحبت ...
blog-00

کسب بالاترین نمره در قسمت ریدینگ از آزمون زبان انگلیسی ایلتس

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کسب بالاترین نمره در قسمت ریدینگ از آزمون زبان انگلیسی ایلتس صحبت خواهم کرد. همانطور که می‌دانید در قسمت Reading از آزمون آیلتس در مدت زمان یک ساعت نیاز دارید ...
blog-00

بالاترین نمره در قسمت اسپیکینگ آزمون ایلتس: بررسی اشتباهات رایج

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین قصد دارم در رابطه با کسب بالاترین نمره در قسمت اسپیکینگ آزمون ایلتس: بررسی اشتباهات رایج صحبت کنم. همه ما می‌دانیم که شاید یکی از پرچالش ترین قسمت های آزمون زبان انگلیسی آیلتس ...
blog-00

محاسبه نمره در Task 1 از آیلتس ماژول رایتینگ

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین قصد دارم در رابطه با محاسبه نمره در Task 1 از آیلتس ماژول رایتینگ از آزمون آیلتس صحبت کنم. به طور خاص در رابطه با Task 1 از آزمون آیلتس صحبت خواهم کرد. ...
blog-00

آزمون ایلتس زبان انگلیسی چیست؟

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با اینکه آزمون ایلتس زبان انگلیسی چیست؟ صحبت خواهم کرد. آزمون زبان انگلیسی آیلتس که مخفف عبارت International English Language Testing System می باشد یکی از شناخته ترین و محبوب ترین ...
blog-00

کسب بالاترین نمره در رایتینگ آزمون زبان انگلیسی آیلتس

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با نکات مورد نیاز برای کسب بالاترین نمره در رایتینگ آزمون زبان انگلیسی آیلتس صحبت خواهم کرد. همانطور که همه ما می دانیم آزمون آیلتس یکی از مهمترین آزمونهای زبان انگلیسی است ...
blog-00

کسب بالاترین نمره در Task 1 رایتینگ آزمون آیلتس

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین نکات و تکنیک هایی که برای کسب بالاترین نمره در Task 1 رایتینگ آزمون آیلتس نیاز به دانستن آنها دارید را ارائه خواهم کرد. دانستن این نکات و تمرین کردن بر اساس این ...
1 2 3