0
09178169907 | 09336863931
محتوای آموزش جملات پرکاربرد زبان انگلیسی
speaking pic

رایج ترین اشتباهات در اسپیکینگ زبان انگلیسی

اهمیت صحبت کردن برای پیشرفت در زبان انگلیسی همه ما می دانیم که برای پیشرفت کردن در زبان انگلیسی نیاز به صحبت کردن داریم. نقش یک معلم خوب فراهم کردن فرصت های مناسب برای صحبت کردن زبان آموزان می باشد. ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مشکلات تماسهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مشکلات تماسهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت در رابطه با چالش ‌هایی که در مکالمات تجاری رخ میدهند ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در جلسات و نشست های شغلی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در جلسات و نشست های شغلی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت های شغلی که ممکن است در آن نیاز به ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد میزبان شدن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد میزبان شدن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت های اجتماعی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد میزبان شدن ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در قرار ملاقاتهای تلفنی

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در قرار ملاقاتهای تلفنی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از حوزه های شغلی تنظیم کردن قرار ملاقات می باشد در این قسمت ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در اداره پست

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در اداره پست را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت جملاتی را برای شما قرار داده ایم که مربوط به ارسال مرسوله های ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در بانک

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در بانک را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت جملات معمول و کاربردی مربوط به انجام کارهای بانکی را برای شما قرار داده ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در آرایشگاه مردانه

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در آرایشگاه مردانه را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ممکن است در یک کشور خارجی تصمیم بگیرید که موهای خود را کوتاه کنید. جملات زیر ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد دعوت شدن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد دعوت شدن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در یک کشور خارجی یکی از همسایگان تان شما را به خانه دعوت می کند. ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد شام خوردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد شام خوردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. برای شام به منزل یکی از دوستان تان دعوت می شوید. بهتر است که از ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مهمان شدن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد مهمان شدن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت هایی که در زمان سفر کردن به یک کشور دیگر ممکن ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در محل کار

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در محل کار را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. از موقعیت‌های اجتماعی معمول دیگر محیط های کاری است. در این قسمت جملات معمول به محیط ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در کلاس زبان

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در کلاس زبان را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی شرکت کردن در یک کلاس آموزش زبان است. در این قسمت ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد ملاقات کردن افراد

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد ملاقات کردن افراد را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ملاقات کردن افراد یکی از موقعیت‌های اجتماعی معمول است که در این قسمت جملات ...
blog-00

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خداحافظی کردن

جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مورد خداحافظی کردن را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. خداحافظی کردن یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی است که در این قسمت در رابطه با ...
1 2 3 4