0
09178169907 | 09336863931
محتوای آموزش گرامر زبان انگلیسی
blog-00

کاربرد عبارت از as long as در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با کاربرد عبارت as long as در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این عبارت از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در ادامه ...
blog-00

اسم های مفرد و افعال جمع در کنار یکدیگر: نکات ضروری

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد در رابطه با نکات مربوط به استفاده صحیح از اسمهای مفرد به همراه افعال جمع صحبت خواهیم کرد. این موضوع نیز یکی از پر ...
blog-00

عبارات may as well و might as well و کاربرد آنها در زبان انگلیسی

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین به شما ارائه می شود در رابطه با کاربرد عبارتهای may as well و might as well صحبت خواهیم کرد. این ساختار در زبان انگلیسی غیررسمی کاربرد دارد و به منظور ...
blog-00

چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ی دیگری با عنوان چه زمانی از افعال infinitive استفاده کنیم را به شما تقدیم می کنیم. در این مقاله که به صورت رایگان از وبسایت کاردوآنلاین به شما تقدیم می گردد. در ...
blog-00

کاربرد قید once در زبان انگلیسی

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین مقاله ای را در رابطه با قید once خدمت شما ارائه می دهیم. این قید در زبان انگلیسی به معنی زمانی در گذشته است. دقت کنید که از قید once نمی‌توان برای بیان موضوعی در آینده ...
blog-00

بررسی be able در زبان انگلیسی و کاربردهای آن

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین قصد داریم در رابطه با عبارت be able و همچنین نکات مربوط به آن و نقاط تمایز و شباهت آن با کلمه can صحبت کنیم. امیدواریم که این مقاله نیز مورد توجه تمامی ...
blog-00

تفاوت زبان انگلیسی گفتاری (spoken) و یا نوشتاری (written)

در این مقاله که به صورت رایگان از وب سایت کاردو آنلاین به شما تقدیم می شود در رابطه با تفاوت زبان انگلیسی گفتاری و یا spoken و زبان انگلیسی نوشتاری و یا written صحبت خواهیم کرد و تفاوت های ...
blog-00

معنا و کاربرد کلمه mind و عبارت do you mind در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کلمه ی mind و کاربردهای مختلف آن، از قبیل ساختار do you mind صحبت خواهیم کرد و معانی و نکات گرامری مختلف مربوط به این کلمه را فرا خواهیم گرفت. ...
blog-00

بررسی declarative question ها و نحوه ایجاد کردن آنها در زبان انگلیسی

در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین یکی دیگر از مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی را به شما تقدیم می کنیم. در این مقاله در رابطه با نوع خاصی از سوالات در زبان انگلیسی با نام declarative question ها صحبت خواهیم ...
blog-00

تفاوت زبان انگلیسی رسمی (formal) و یا غیر رسمی (informal)

در این مقاله که به صورت رایگان بر روی وب سایت کاردوآنلاین منتشر می شود در رابطه با زبان انگلیسی رسمی و غیر رسمی صحبت خواهیم کرد. زبان رسمی و غیر رسمی بسیاری از مردم دنیا که به زبان های ...
blog-00

تفاوت کلمات wait و await و sleep و asleep و wake و awake در زبان انگلیسی

در این مقاله از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت کلمات wait و await و sleep و asleep و wake و awake در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. این کلمات هر چند که ساده هستند اما از لحاظ دستور زبان ...
blog-00

کاربرد و تقاوت های کلمات across و over و through در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با کاربرد و تقاوت های کلمات across و over و through در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. تفاوت کلمات across و over و through دراین مقاله در سری آموزش رایگان گرامر ...
blog-00

کاربردها و استفاده صحیح از کلمه some در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین که بخشی از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی است در رابطه با کاربردها و استفاده صحیح از کلمه some در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. کلمه some و گاهی ...
blog-00

بررسی و تصحیح دو اشتباه رایج با کلمه both در زبان انگلیسی

در این قسمت از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با بررسی و تصحیح دو اشتباه رایج با کلمه both در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. کلمه both در زبان انگلیسی به معنی هر دو می باشد اما موضوع اینست که ...
blog-00

تفاوت کلمات somebody و someone و anybody و anyone در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با تفاوت کلمات somebody و  someone و  anybody و  anyoneو موارد مشابه صحبت می کنیم. این دسته از کلمات نیز اغلب توسط زیان آموزان به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرد. ...
1 2 3