0
09178169907 | 09336863931
محتوای آموزش گرامر زبان انگلیسی
blog-00

ساختار آینده در گذشته و یا Future in the Past در زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم در رابطه با ساختار آینده در گذشته و یا Future in the Past در زبان انگلیسی که اغلب زبان آموزان با آن مشکل دارند صحبت کنیم. ساختار آینده در گذشته و یا Future in the ...
blog-00

کلمه should در زبان انگلیسی و کاربردهای آن

در این قسمت از سری آموزش جامع گرامر و دستور زبان انگلیسی از وب سایت کاردو آنلاین در رابطه با کلمه should در زبان انگلیسی و کاربردها و استفاده صحیح از آن صحبت خواهیم کرد. برای کلمه should در زبان ...
blog-00

تفاوت کلمات some و any در زبان انگلیسی

در این مقاله از وب سایت کاردوآنلاین که بخشی از سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی می باشد در رابطه با تفاوت کلمات some  و any در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. هر دوی این کلمات دارای ...
blog-00

قیدهای کوچک و یا adverb particle ها در در زبان انگلیسی

قیدهای کوچک و یا adverb particle ها در در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از دروس آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت ...
blog-00

معنی کلمه long و عبارت for a long time در زبان انگلیسی

معنی کلمه long و عبارت for a long time در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ضمن عرض سلام خدمت تمامی کاربران عزیز و گرامی وب سایت ...
blog-00

معنی و کاربرد عبارت had better در زبان انگلیسی

معنی و کاربرد عبارت had better در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت از سری آموزش کامل گرامر و دستور زبان انگلیسی در رابطه ...
blog-00

معنی و کاربرد کلمات whoever و whatever در زبان انگلیسی

معنی و کاربرد کلمات whoever و whatever در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین ...
blog-00

تفاوت و کاربردهای کلمات above و over در زبان انگلیسی

تفاوت و کاربردهای کلمات above و over در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی که بخشی از سری ...
blog-00

کاربرد و استفاده صحیح از کلمه wish در زبان انگلیسی

کاربرد و استفاده صحیح از کلمه wish در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این مقاله از سری آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین ...
blog-00

تفاوت کلمات below و under و underneath در زبان انگلیسی

تفاوت کلمات below و under و underneath در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت از سری آموزش گرامر و دستور زبان انگلیسی از وب ...
blog-00

کالوکیشن (collocation) و ایدیم (idiom) و فیکسد اکسپرشن (fixed expression) در زبان انگلیسی

کالوکیشن (collocation) و ایدیم (idiom) و فیکسد اکسپرشن (fixed expression) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از سری آموزش های گرامر زبان انگلیسی ...
blog-00

تفاوت ها و کابردهای مختلف as if و as though و like در زبان انگلیسی

تفاوت ها و کابردهای مختلف as if و as though و like در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. در این قسمت از سری آموزش جامع و ...
blog-00

افعال دو قسمتی (phrasal verb ها) در زبان انگلیسی

افعال دو قسمتی (phrasal verb ها) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. با یکی دیگر از مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در ...
blog-00

لیست کامل سری آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی

سری آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری آموزش رایگان زمان ها (Tenses) در زبان انگلیسی سری آموزش رایگان زمان ها ...
blog-00

لیست کامل سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی

سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. سری مقالات آموزش رایگان گرامر و دستور زبان انگلیسی سری مقالات آموزش رایگان گرامر ...
1 2 3