آرشیو دسته ها: دیکشنری های کتابی زبان انگلیسی

دیکشنری تصویری زبان انگلیسی The Visual Dictionary of Communications and Office Automation

دیکشنری تصویری زبان انگلیسی The Visual Dictionary of Communications and Office Automation را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

دیکشنری ضرب المثل های انگلیسی و ریشه هایشان Dictionary of Proverbs and Their Origins

دیکشنری ضرب المثل های انگلیسی و ریشه هایشان Dictionary of Proverbs and Their Origins را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2