آرشیو دسته ها: نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی

اپلیکیشن های اندروید آموزش زبان انگلیسی کاردوآنلاین

اپلیکیشن های اندروید آموزش زبان انگلیسی کاردوآنلاین را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزار Oxford Pronunciation for Grammar

Oxford Pronunciation for Grammar

نرم افزار Oxford Pronunciation for Grammar را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزار آزمون کامل آیلتس بخش شنیداری و خواندن

نرم افزار آزمون کامل آیلتس بخش شنیداری و خواندن  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

4001 نمومه نامه انگلیسی تجاری و شخصی 4,001Business, Sales & Personal Letters

4001 نمونه نامه انگلیسی تجاری و شخصی 4,001Business, Sales & Personal Letters را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزار آموزش تلفظ انگلیسی Pronunciation Power 2

Pronunciation Power 2

نرم افزار آموزش تلفظ انگلیسی Pronunciation Power 2 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

نرم افزارآموزش تلفظ انگلیسی Pronunciation Power 1

Pronunciation Power 1

نرم افزارآموزش تلفظ انگلیسی Pronunciation Power 1 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آموزش انگلیسی برای صنعت داروسازی English for the Pharmaceutical Industry

آموزش انگلیسی برای صنعت داروسازی English for the Pharmaceutical Industry  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

دانلود Barron’s 501 English Verbs نرم افزارآموزش و تمرین افعال انگلیسی

دانلود Barron’s 501 English Verbs نرم افزارآموزش و تمرین افعال انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

چارت آموزش آسان فونوتیک انگلیسی – الفبای تلفظ انگلیسی

چارت آموزش آسان فونوتیک انگلیسی – الفبای تلفظ انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

1 2 3