آرشیو دسته ها: منابع تقویت مهارت ریدینگ زبان انگلیسی

مجموعه کامل زبان انگلیسی Reading and Writing Targets

مجموعه کامل زبان انگلیسی Reading and Writing Targets را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه آموزش انگلیسی Reading For the Real World

Reading for the Real World Second Edition

مجموعه آموزش انگلیسی Reading For the Real World در چهار سطح را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مجموعه انگلیسی Inside Reading ویرایش دوم

Inside Reading Second Edition

مجموعه انگلیسی Inside Reading ویرایش دوم را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

آرشیو بهترین داستان های کوتاه انگلیسی آمریکایی

The Best American Short Stories

مجموعه آرشیو بهترین داستان های کوتاه انگلیسی آمریکایی را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

پرفروش‌ترین داستان های کوتاه انگلیسی برای تبلت، آیفون و آندروید

New York Times Best Sellers

پرفروش‌ترین داستان های کوتاه انگلیسی برای تبلت، آیفون و آندروید را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دانلود کنید.

ادامه مطلب

1 2 3 5