جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی

جملات زبان انگلیسی در پاسخ به تماسهای تلفنی

یکی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی معمول مکالمات تجاری تلفنی می باشد که در این قسمت جملات مربوط به آن را برای شما قرار داده ایم.

کسی به دفتر کار شما زنگ میزند، تلفن را بر می دارید و ضمن معرفی خود از جمله زیر استفاده می کنید.

Hello, this is Chris Smith. Can I help you?

سلام من کریس اسمیت هستم. می توانم کمکتان کنم؟

کسی به شما زنگ میزند و شما تلفن را بر می دارید. شخص مقابل می خواهد با شما صحبت کند. می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Speaking.

خودم هستم.

شخص مقابل می‌خواهد با رئیستان صحبت کند که وی نیز در حال صحبت کردن با شخصی دیگر می باشد.

I’m afraid his line’s engaged at the moment. Do you want to hold?

متاسفانه ایشان در حال حاضر مشغول هستند. میخواهید منتظر بمانید؟

شخصی که به شما زنگ زده است را نمی شناسید. بنابراین از جمله زیر استفاده می کنید؟

Who shall I say is calling?

بگویم چه کسی تماس گرفته است؟

او خود را معرفی می کند اما شما متوجه نمی شوید و از او می‌خواهید که نامش را تکرار کند.

I’m sorry, I didn’t catch your name. Could you repeat it, please?

متاسفم، اسمتان را متوجه نشدم. می توانید لطفاً تکرار کنید؟

می خواهید بدانید که در رابطه با چه موضوعی تماس گرفته است و یا چرا به شما زنگ زده است.

Could you tell me what it’s in connection with?

می توانید بگویید در رابطه با چه موضوعی تماس گرفته اید؟

می خواهید که شماره تماس خود را به شما بگوید تا بتوانید بعداً به او زنگ بزنید.

What number are you on?

شماره تماستان چیست؟

شخصی که به شما زنگ زده است می خواهد با یکی از همکارانتان صحبت کند اما همکارتان در حال انجام کاری است و نمی تواند صحبت کند.

I’m afraid he’s unavailable at the moment. Would you like me to take a message or shall I ask him to call you back when he’s free?

متاسفانه در حال حاضر در دسترس نیست. آیا می خواهید که پیام تان را یادداشت کنم و یا اینکه از وی بخواهم که وقتی سرش خلوت شد به شما زنگ بزند؟

پس از دریافت کردن پیغام می خواهید به شخص مقابل بگویید که حتماً پیغام را به همکارتان خواهید رساند.

Right, I’ll make sure he gets your message.

خب، مطمئن باشید که پیغام تان را خواهم رساند.

در پایان یک تماس تلفنی می توانید از جمله زیر استفاده کنید.

Goodbye. Thank you for calling.

خدانگهدار. ممنون بابت تماستان.

برای مشاهده سرفصل کامل این سری دروس از مطلب بانک جملات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روزمره دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *