آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۳۰

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #30

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Hotel Reservations

Hotel Clerk: Hello. Sunnyside Inn. May I help you?

Man: Yes, I’d like to reserve a room for two on the 21st of March.

Hotel Clerk: Okay. Let me check our computer here for a moment. The 21st of May, right?

Man: No. March, not May.

Hotel Clerk: Oh, sorry. Let me see here. Hmmm.

Man: Are you all booked that night?

Hotel Clerk: Well, we have one suite available, complete with a kitchenette and a sauna bath. And the view of the city is great, too.

Man: How much is that?

Hotel Clerk: It’s only $200 dollars, plus a 10% room tax.

Man: Oh, that’s a little too expensive for me. Do you have a cheaper room available either on the 20th or the 22nd?

Hotel Clerk: Well, would you like a smoking or a non-smoking room?

Man: Non-smoking, please.

Hotel Clerk: Okay, we do have a few rooms available on the 20th; we’re full on the 22nd, unless you want a smoking room.

Man: Well, how much is the non-smoking room on the 20th?

Hotel Clerk: $80 dollars, plus the 10% room tax.

Man: Okay, that’ll be fine.

Hotel Clerk: All right. Could I have your name, please?

Man: Yes. Bob Maexner.

Hotel Clerk: How do you spell your last name, Mr. Maexner?

Man: M-A-E-X-N-E-R.

Hotel Clerk: Okay, Mr. Maexner, we look forward to seeing you on March 20th.

Man: Okay. Goodbye.

Vocabulary

  • book (verb): reserve
    – Let’s book a room at a cheap hotel in the city.
  • suite (noun): a group of connected rooms at a hotel
    – I decided to reserve a suite for our honeymoon.
  • kitchenette (noun): a very small kitchen
    – My first apartment was very small and only had a kitchenette.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *