آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۳۳

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #33

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Law Offices

Man: Amy, so what do you do for a living?

Woman: Well, I work as an attorney.

Man: Oh, and what kind of law do you practice? I mean, what is your specialty?

Woman: I work as a personal injury attorney, and we work with all kinds of cases. [ Oh, for example . . . ] Well, like injuries in car accidents, falls, and even animal attacks, [ Oh! ]  like a neighbor’s dog that bites you when you go to get the morning newspaper.

Man: Wow, and where did you study law?

Woman: I graduated from Stanford Law School.

Man: Oh. And when was that?

Woman: I completed my studies there in 1997.

Man: Oh. Well, actually, my son is thinking about going into law.

Woman: Hey, Look, if your son is interested, he can even drop by my office this week. I’m there until 5:30 every day.

Man: Wow, That’s very kind of you to offer. I’ll let my son know. Thanks.

Vocabulary

  • do for a living: do a job to earn money
    – What did your father do for a living before he retired?
  • study (noun): the activity of learning something
    – Becoming a lawyer takes years of study and preparation.
  • drop by (verb): visit informally
    – I’ll drop by your house tonight around 8:00 p.m.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *