آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۳۴

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #34

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Missing Children

Store Announcement:

“Hello Shoppers. We have a lost boy named Marshall who was found in the sporting goods section of our store, and he’s looking for his mom. He’s five years old, and he’s wearing a blue and white sweatshirt, tan pants, and a black and white baseball cap. You can find him at the check-out counter at the main exit. Thank you.”

Vocabulary

  • section (noun): area
    – You’ll find the orange juice in the drink section over there.
  • tan (adjective): a light brown
    – My brother is the man wearing the tan shirt.
  • cap (noun): a tight-fitting hat often used in sports by baseball players
    – Joshua wore his baseball cap to keep the sun out of his eyes during the game.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *