آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #۵

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح ابتدایی #5

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Bookstore Shopping

Father: Son, what are you . . .

Son: Dad, Dad?

Father: Son. What are you doing here down at the beach? I thought you said you were going to buy some things for school?

Son: Well, Uh, Dad. I DID buy some things.

Father: Well, what did you buy? What do you have in your backpack?

Son: Well, let’s see. I have three notebooks, five pencils, an eraser, and oh yeah . . . .

Father: Wait! Two smartphones?

Son: Yeah, well, uh . . .

Father: What, what do you need with two smartphones?

Son: Well, I use one to call you and Mom, and the other, I call my, uh, my teachers. Yeah, yeah, yeah! That’s it.

Father: Right.

Son: And, uh, yeah.

Father: And what else did you buy?

Son: Well, um, yeah. I have a new iPad.

Father: A new iPad? What do you need a new iPad for?

Son: Well, you know. My birthday is coming up . . .

Father: Your birthday isn’t until June. That’s six months away.

Son: Well, Mom thought it was a good idea. And I have, let’s see, what else? Two cheeseburgers, some fries, and oooh, a melted ice cream.

Father: How did you pay for all that?

Son: Well, uh, ooh, uh. Time is passing. Gotta go! Bye, Dad!

Father: Hey, where’s my credit card? Come back!!

Vocabulary

  • Something is coming up (phrasal verb): something is about to happen
    – The final test is coming up soon. I need to prepare for it.
  • Time is passing (phrasal verb): Time is moving quickly
    Time passes when you are having fun.
  • Gotta go (modal of necessity): have got to go
    – We (have) gotta buy books for class this afternoon.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *