آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۱۸

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #18

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

College Roommates

Ah. It’s good to be up. What a beautiful morning!

Uh, it’s a quarter to two. It’s NOT the morning at all. What are you doing in the kitchen anyway?

Well, I’m going to make breakfast and check my email to see if anyone has responded to my advertisement for a new roommate.

Right?

What do you mean, “Right”?

Listen. Who’s going to want to live with you? You can even take care of yourself.

What are you talking about? I get up early every morning at 6:00 a.m.

Add about six hours to that.

I always make nutritious meals.

I don’t think McDonald’s Big Macs and fries count.

I keep my room very tidy.

Uh, I think I saw some old dishes, empty pizza boxes, and some real dirty socks under your bed.

And I go to bed at a very early hour.

Do you call midnight early? Listen. Give it up. unless you make some major changes in your life, your only companion will be your pet fish, Ralph.

Vocabulary

 • respond (verb): answer or reply to something
  – When are you going to respond to his email message?
 • nutritious (adjective and verb): healthy, good for the body
  – My mother makes very nutritious soup and bread.
 • tidy (adjective): clean, organized
  – Her room isn’t very tidy. Her clothes are all over the place.

  – Please tidy (up) your room before your grandparents arrive.

 • midnight (adverb): 12:00 a.m.
  – My brother doesn’t come home until after midnight.
 • major (adjective): important, serious, or signficant
  – If you have major problems with your roommate, you should talk to him directly.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *