آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۲۱

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #21

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Computer Jobs

Okay, Mr. Taylor, let’s go ahead and begin. First of all, tell me about your last job.

Mr. Taylor: Well, as stated on my resume, I worked for five years at Hi Tech Computers.

Man: Okay. Hi Tech. And what do you know about computer networks and operating systems including DOS, Windows, Macintosh OS, and UNIX?

Mr. Taylor: Umm . . . well . . . I did come in contact with computers every night at my last job.

Man: Hum! . . . And how about web site authoring skills? [Oh]. We are looking for someone to create and manage our company’s web site which would include the development, configuration, and use of CGI scripts.

Mr. Taylor: Umm . . . uh, web page, web page. Huh . . . I don’t think I’ve read that book, and I’m afraid I’ve never used those CGI things.

Man: Huh?! And what about experience with Java or JavaScript?

Mr. Taylor: Well . . . I think I’ve tried Java at a foreign coffee shop one time, if that’s what you mean.

Man: Okay, Mr. Taylor, I think I have ALL the information I need!

Mr. Taylor: Oh, and I really like computer games. I play them everyday.

Man: Right, right. Thanks Mr. Taylor. We’ll be in touch.

Vocabulary

 • DOS (noun): Disk Operating System 
  – Fortunately, most computer users don’t need to remember DOS commands to run today’s computers.
 • UNIX (noun): a powerful operating system used, for example, in business or at universities 
  This Website runs on UNIX server.
 • CGI (noun): Common Gateway Interface, a computer language commonly used for the Web 
  – I use a CGI script to handle my online forums on my Website.
 • Java (noun): a computer language used to write programs for the Internet
  – Many webmasters use JAVA to design programs for use on their Websites.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *