آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #۶

آموزش مکالمات زبان انگلیسی سطح میانی #6

سری آموزش رایگان مکالمات سطح بندی شده زبان انگلیسی یک مجموعه رایگان و سه سطحی از مکالمات زبان انگلیسی است که توسط وبسایت کاردوآنلاین برای شما تنظیم شده است. دروس این مجموعه آموزشی از فایل صوتی و متن مکالمات و معنی کلمات جدید تشکیل شده است. فایل های صوتی این سری مکالمات را می توانید به صورت رایگان و آنلاین گوش کنید و دانلود کنید. متن مکالمات را نیز در همین قسمت برای شما تنظیم کرده ایم. امیدواریم که این سری آموزشی نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. لیست کامل این تمامی دروس مربوط به این سری آموزشی را می توانید در مطلب بانک مکالمات زبان انگلیسی سطح بندی شده مشاهده کنید.

Baby Food

Grandfather: Hey. Logan. How about some chocolate peanut butter milkshake? Yum,  yum, yum, yum, yum . . . .

Daughter: Dad. What are you feeding my child? [What?] He shouldn’t eat anything but rice and plain bread. He’s not supposed to eat anything else right now.

Grandfather: Oh, this rice is so good, Logan. Yum, yuck, yuck.  Sorry, Logan. But hey, look. Your mom’s in the other room. Let’s forget the rice for a minute. One bite of this chocolate milkshake won’t hurt. Here. Take a small bite, no a BIG bite . . . yeah!

Daughter: How does my child like the rice?

Grandfather: Well. . . . Logan. Look. You have chocolate all over your face.  Let me clean up your face before your mom comes in here.

Daughter: Dad. Is he not eating? Do I need to come in there?

Grandfather: No, no, no. We’re fine. Thanks. Logan and I are just talking about politics, the stock market. You know, the economic turmoil in the world. Just light stuff like that.

Daughter: Oh, yeah, that’s all he needs. I . . . I’m coming in there.

Grandfather: No, no, no. No need. Oh . . .

Daughter: Dad! What have you been giving him?

Grandfather: We’ve just been sharing some of this chocolate rice, uh, milkshake!

Daughter: You know it doesn’t come in flavors, right? It just comes in rice. Uh, look. Wash his face. We have to go to the store. Get him cleaned up.

Grandfather: Okay. Logan. I guess I’ll have to finish the milkshake myself.

Vocabulary

 • yum or yummy (adjective): delicious 
  – These cookies are yummy. Try one!
 • be supposed to (verb): be intended for; be expected; be allowed to
  – The baby is supposed to take a nap at noon.
  – We are supposed to leave by noon, so please hurry.
 • yuck or yucky (adjective): feeling disgust or dislike
  – Oh, yuck! This food is terrible.
 • hurt (verb): cause someone to feel physical or emotional pain
  – I really hurt when our  baby is sick. 
 • turmoil (noun): a state of disorder, unrest, or confusion
  – Our family is in turmoil right now because of our parent’s divorce and the death of our sister.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *