آرشیو کامل منابع آموزش زبان روسی

تصویر شاخص

آرشیو کامل منابع آموزش زبان روسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آرشیو کامل منابع آموزش زبان روسی

زبان روسی (به روسی: русский язык، تلفظ: روسکیی ییزیک) پرگوینده‌ترین زبان اروپا و هشتمین زبان پرگوینده جهان است كه در بخش‌های عظيمی از اوراسيا گفتگو می‌شود. روسی جزو زبان‌های اسلاوی به شمار می‌آید و با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود.

روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است و ۱۱۰ میلیون نفر آن را به عنوان زبان دوم می‌دانند. روسی زبان رسمی فدراسيون روسیه و یکی از زبان‌های رسمی کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری خودمختار کریمه و نيز یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. همچنين اين زبان به صورت گسترده در کشورهای اوكراين، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و اسرائيل تكلم می‌شود. ادبیات روسی بسيار غنی بوده و دارای نويسندگان بزرگی چون لئو تولستوی، فیودور داستایفسکی، آنتون چخوف، الكساندر پوشكين، میخائیل لرمونتوف، ماکسیم گورکی، نیکلای گوگول و ولادیمیر ناباکوف می‌باشد.

پکیج جامع اموزش زبان روسی شامل هجده گیگابایت منابع اموزش زبان روسی در قالب پنج دیسک فشرده حاوی فایل PDF کتاب ها، فایل های صوتی، مجموعه های تصویری آموزشی و نرم افزار می باشد.

دقت کنید که منابع آموزش به زبان انگلیسی و روسی هستند.

Russian Learning Package – DVD 1

 • داستان های کوتاه زبان روسی A Collection of Folk Tales from Around the World Audio
 • آموزش زبان روسی A Living Russian Grammar Beginner-Intermediate Audio
 • خودآموز زبان روسی Assimil Russian
 • Ebooks 1
  • A Russian Course
  • Breve Manual de Lingua Russa
  • Casos y Preposiciones en el Idioma Ruso
  • Essentials of Russian Reading Conversation Grammar
  • Hable Ruso
  • Intensive Course of Russian a Month in Moscow
  • Learn Russian the Fast and Fun Way
  • Lecciones de Ruso
  • Linguaphone Russian Course
  • RUS’ a Comprehensive Course in Russian
  • Russian A Self-Teaching Guide
  • The New Penguin Russian Course A Complete Course for Beginners
  • Uchebnik Russkogo Yazyka dlya Studentov Inostrancev
  • Русская речь – интенсивно
  • Русский язык – Здравствуйте! для курсов русского языка
  • Русский язык для начинающих – Russian for Beginners
  • Русский язык как иностранный (начальный курс)
  • Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих
  • Слушать и услышать
  • Шаг за шагом – Учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному
  • Я Пишу по-русски. Пособие по письму. Элементарный уровень
 • آموزش زبان روسی عامیانه Colloquial Russian 2
 • آموزش کامل زبان روسی Русский язык как иностранный Модуль ۱-۴

Russian Learning Package – DVD 2

 • آموزش زبان روسی به بچه ها Children’s Books
 • آموزش زبان روسی عامیانه Colloquial Russian The Complete Course for Beginners Audio
 • داستان های زبان روسی Disney Fairy Tales Audio
 • داستان های طبقه بندی شده زبان روسی Graded Readers for Learners
 • Grammar, Workbooks, Usage Ebooks
  • A Comprehensive Russian Grammar (Blackwell)
  • A Reference Grammar of Russian (Cambridge)
  • El Ruso En Ejercicios
  • El Ruso Gramatica Practica
  • Essential Russian Grammar
  • Intermediate Russian a Grammar and Workbook
  • Modern Russian Grammar A Practical Guide
  • Russian A Practical Grammar with Exercises
  • Russian Grammar (Schaum’s Outlines)
  • Russian Grammar in Exercises and Comments. Part 1 – Morphology
  • Russian Grammar in Exercises and Comments. Part 2 – Syntax
  • Russian Grammar in Literary Contexts
  • Russian Grammar Workbook Рабочая тетрадь по русской грамматике
  • Russian in Exercises
  • Sintaksicheskaya frazeologiya dlya russkih i inostrancev
  • Spravochnik po russkoy grammatike
  • Teach yourself Russian Grammar
  • The Case Book for Russian
  • The Oxford Russian Grammar and Verbs
  • Using Russian A Guide to Contemporary Usage
  • What case What preposition Verbal and nominal government – Какой падеж Какой предлог Глагольно
  • Грамматика русского языка в иллюстрациях
  • Падежи! Ах падежи! Сборник упражнений по глагольному управлению
  • По-русски – без ошибок! Пособие по грамматике русского языка для иностранных учащихся
  • Практическая грамматика для иностранных студентов
  • Русские падежи
  • Русский без границ Part 2 Grammar
  • Русский язык в грамматических таблицах
  • Русский язык как иностранный Синтаксис простого и сложного предложения
  • Русский язык как иностранный. Рабочая тетрадь I сертификационный уровень
  • Русский язык первые результаты. Тестовый практикум по русскому языку повседневного общения
  • Синтаксис письменной книжной речи выражение обстоятельственных отношений
  • Справочник по русскому языку. Практическая стилистика
  • Трудные случаи русской грамматики – Problems of Russian Grammar an Exercise Collection
 • آموزش تلفظ زبان روسی How to Pronounce Russian Correctly Audio
 • Ebooks 2
  • ۱۰ уроков русского речевого этикета Lessons of Russian Language Etiquette
  • Russian As We Speak It
  • Russian Translation Theory and Practice
  • А как об этом сказать Специфические обороты разговорной речи
  • Вариантные формы в русском языке Учебное пособие для иностранных учащихся продвинутого этапа о
  • Ваше свободное время
  • Говорим об экономике по-русски Книга для студента
  • Говорим по-русски без переводчика Интенсивный курс по развитию навыков устной речи
  • Знакомиться легко, расставаться трудно
  • Начинаем изучать русский. В Россию с любовью
  • О России на русском
  • По странам и континентам
  • Поговорим – Пособие по разговорной практике – Продвинутый этап
  • Продолжаем изучать русский
  • Развивающийся мир и человек
  • Россия и русские сегодня Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов
  • Русский класс учебное пособие по русскому языку как иностранному
  • Русский язык для бизнесменов. Интенсивный курс – ABC for Businessmen Intensive Course
  • Русский язык как иностранный
  • Русский язык Средний этап – Intermediate Russian Course
  • Человек в современном мире
  • Читаем и говорим по-русски Книга для чтения
  • Читаем российские газеты Учебно-методическое пособие для вузов
  • Я хочу тебя спросить. Беседы и дискуссии на русском языке
  • Я читаю и говорю по-русски (средний этап)
  • Язык бизнесмена ۱ – Деловая экономика
  • Язык бизнесмена ۲ – Деловая жизнь
  • Язык бизнесмена ۳ – Практическая тетрадь

Russian Learning Package – DVD 3

 • آموزش آسان زبان روسی Just Listen ‘n Learn Russian Audio
 • آموزش آسان زبان روسی Let’s Go 1 Russian for Adults a Course for Beginners Audio
 • آموزش زبان روسی برای بزرگسالان Let’s Go 2 Russian for Adults a Course for Low-Intermediate Audio
 • آموزش زبان روسی Let’s Talk about Life an Integrated Approach to Russian Conversation Audio
 • آموزش کامل زبان روسی Linguaphone Russian Course Audio
 • آموزش زبان روسی Listen Ask Answer
 • آموزش صوتی زبان روسی Oxford Take Off In Russian
 • Phrasebooks, Conversational Manuals and Dictionaries Ebooks
  • Dermo! The Real Russian Tolstoi Never Used
  • Dictionnaire illustre’ de langue francaise et russe avec index alphabetique
  • Dirty Russian. Everyday Slang
  • English-Russian Business Dictionary
  • Picture Dictionary Russian
  • Russian for Tourists
  • Russian Learners’ Dictionary 10000 Words in Frequency Order
  • Russian-English Phrasebook
  • Say it right in Russian
  • The Oxford Picture Dictionary English-Russian
  • Активный англо-русский словарь-минимум
  • Англо-русский и рус-англ словарь техн. терминов
  • Англо-русский тематический словарь
  • Большой иллюстрированный словарь иностранных слов (Russian, English, German, French, Spanish)
  • Говорим по-английски Англо-русский словарь
  • Орфоэпический словарь русского языка
 • آموزش زبان روسی پیمزلر Pimsleur Russian
 • آموزش افعال زبان روسی Russian Verbs
 • آموزش کلمات زبان روسی Russian Vocabulary
 • Ebooks 3
  • Culture Shock! Russia
  • Frommer’s Moscow & St. Petersburg
  • Pop Culture Russia! Media, Arts, and Lifestyle
  • The Cambridge Companion to Modern Russian Culture
  • The Cambridge History of Russia – I – From Early Russia to 1689
  • The Cambridge History of Russia – II – Imperial Russia 1689-1917
  • The Cambridge History of Russia – III – 20th Century
  • Какие мы, русские (۱۰۰ вопросов – ۱۰۰ ответов) Книга для чтения о русском национальном характ
  • Поговорим о России – An Introduction to Russian Geography, History and Literature
  • Россия традиции прошлого и настоящее. Праздники
 • آموزش مکالمه زبان روسی Survival Russian a Course in Conversational Russian

Russian Learning Package – DVD 4

 • Ebooks 4
  • Everything in its time – Means and ways for expressing time in Russian
  • Make Yourself Familiar with Numerals – Знакомьтесь Числительное
  • Russian cardinal numbers in tables, comments and exercises – Русские числительные в таблицах, ком
  • Russian for Chessplayers
  • Russian For Dummies
  • Russian Punctuation and Related Symbols A Guide for English Speakers
  • The Cambridge Introduction to Russian Literature
  • The Cambridge Introduction to Russian Poetry
  • Я Вам пишу… Деловые и личные письма по-английски и по-русски
 • نرم افزار آموزش زبان روسی Rosseta Stone Russian
 • خودآموز زبان روسی Teach Yourself Russian
 • آموزش زبان روسی The Way to Russia Russian Language 1
 • آموزش زبان روسی The Way to Russia Russian Language 2
 • آموزش زبان روسی The Words – Vocabulary and Conversational Practice
 • آموزش کامل زبان روسیUltimate Russian Advanced Audio
 • آموزش کامل زبان روسی Ultimate Russian Beginner-Intermediate Audio
 • آموزش کلمات زبان روسی VocabuLearn – Russian Level 1
 • آموزش کلمات زبان روسی VocabuLearn – Russian Level 2

Russian Learning Package – DVD 5

 • خودآموز فارسی زبان روسی Book 2 Russian
 • آموزش زبان روسی Russian for All
 • آموزش زبان روسی SPB Russian Cards
 • آموزش کامل کلمات زبان روسی VocabuLearn – Russian Level 3

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل منابع آموزش زبان روسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

2,364,600 ریال

خرید پستی آرشیو کامل منابع آموزش زبان روسی در قالب محتوای دیجیتال

امتیازی ثبت نشده است
قیمت محصول

2,364,600 ریال