آرشیو کامل منابع آموزش زبان هندی – اردو

تصویر شاخص

آرشیو کامل منابع آموزش زبان هندی – اردو را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زبان هندی – اردو

هند سه زبان رسمی دارد: انگلیسی، هندی و اردو. روی تابلوهای شهر دهلی،‌ نام خیابان ها به هر سه این زبان ها نوشته شده است. اردو و هندی تقریبا یک زبان گفتاری هستند با دو خط متفاوت و هر دو ترکیبی از سانسکریت و فارسی، و اندکی عربی و ترکی. با این تفاوت که اردو بیشتر واژگان فارسی دارد و هندی بیشتر سانسکریت.

منابع یادگیری زبان هندی – اردو

دیسک ۱ (۲.۵ گیگابایت)

 • کتاب Berlitz Hindi in 60 Minutes حجم: ۵۶.۲ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Berlitz Hindi in 60 Minutes حجم: ۰.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Berlitz Hindi in 60 Minutes حجم: ۵۵.۶ مگابایت
 • کتاب Colloquial Hindi حجم: ۱۹۴.۴ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Colloquial Hindi حجم: ۸۲.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Colloquial Hindi حجم: ۱۱۲.۴ مگابایت
 • کتاب Colloquial Urdu حجم: ۱۲۱.۰ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Colloquial Urdu حجم: ۳۷.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Colloquial Urdu حجم: ۸۳.۷ مگابایت
 • مجموعه کتاب های متفرقه حجم: ۱.۳ گیگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب A Basic Hindi Reader حجم: ۷.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Brief History of India حجم: ۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Dictionary of Hindi Verbal Expressions حجم: ۱۱.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب A Premchand Reader حجم: ۷.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Ancient India (Myths of the World) حجم: ۱۴.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Calligraphy Workbooks حجم: ۶۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Conversational Hindi حجم: ۱۰.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Delhi, Agra & Jaipur (DK Eyewitness Travel Guides) حجم: ۶۱.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Eyewitness India (DK) حجم: ۲۵.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Year Hindi Course Part 1 حجم: ۵.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Year Hindi Course Part 1 Workbook حجم: ۰.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب First Year Hindi Course Part 2 حجم: ۹.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Footprint Northern Pakistan حجم: ۶۳.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Frommer’s India حجم: ۲۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Grammar Hindi 2. Morphology, Parts of speech, Syntax (Russian) حجم: ۶.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Grammar Urdu (Russian) حجم: ۹.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi (London Oriental and African Language Library) حجم: ۲.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi An Essential Grammar حجم: ۵۲.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi for Non-Hindi Speaking People حجم: ۶۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi Grammar 1 – Writing, Phonetics, Morphology (Russian) حجم: ۸.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Hindi Reader, Volume I حجم: ۵۵.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب India (DK Eyewitness Travel Guides) حجم: ۹۵.۸ مگابایت
  • فایل PDF کتاب India (Dorling Kindersley Travel Guides) (Russian) حجم: ۷۳.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب India (Magazine Golden Globe) (Russian) حجم: ۷۸.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introduction to the Devanagari Script حجم: ۵۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introductory Urdu Volume 1 حجم: ۸.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Introductory Urdu Volume 2 حجم: ۸.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Kauderwelsch Hindi Wort fur Wort حجم: ۱۴.۱ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Learn Hindi through English حجم: ۷.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Let’s Study Urdu An Introductory Course حجم: ۳۱.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Manuel de Hindi à l’usage des francophones (Volume 1) حجم: ۳۴.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Manuel de Hindi à l’usage des francophones (Volume 2) حجم: ۴۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Modern Hindi Grammar حجم: ۷.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Outline of Hindi Grammar with Exercises حجم: ۳۳.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Parlons Hindi حجم: ۵۰.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pocket Dictionary Urdu to English حجم: ۳۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Pocket Hindi-Russian Dictionary حجم: ۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Spoken and Written Hindi حجم: ۲۴.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Beginner’s Hindi Script حجم: ۳۸.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب The Origin and Development of Hindi حجم: ۱۴.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Urdu An Essential Grammar حجم: ۶.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Urdu for All An Introduction to Urdu Script حجم: ۱۷.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Urdu Hindi An Artificial Divide حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Практический учебник языка урду حجم: ۱۱.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Учебник языка урду حجم: ۴.۴ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Учебник языка хинди حجم: ۲.۵ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Учебник языка хинди. ч. ۱ حجم: ۱۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Учебник языка хинди. ч. ۲ حجم: ۱۵.۲ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Учебник языка хинди. ч. ۳ حجم: ۶.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Хинди в современной Индии حجم: ۹.۳ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Хинди-русский словарь حجم: ۵۶.۳ مگابایت
 • کتاب Hindi Tutorial for Beginners (Russian) حجم: ۱۷۷.۷ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Hindi Tutorial for Beginners (Russian) حجم: ۳.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Hindi Tutorial for Beginners (Russian) حجم: ۱۷۳.۹ مگابایت
 • مجموعه Hindi Urdu Bol Chaal A Beginners حجم: ۲۲۳.۳ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Hindi Urdu Bol Chaal A Beginners Course حجم: ۱۲۱.۹ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Hindi Urdu Bol Chaal A Beginners Course حجم: ۱۰۱.۴ مگابایت
 • مجموعه صوتی Pimsleur Comprehensive Hindi حجم: ۳۲۹.۸ مگابایت – جدید
  • فایل های صوتی Pimsleur Comprehensive Hindi حجم: ۳۰۰.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی Pimsleur Comprehensive Hindi Readings حجم: ۲۸.۲ مگابایت
 • مجموعه صوتی Pimsleur Hindi حجم: ۱۰۰.۲ مگابایت – جدید
  • فایل های صوتی Pimsleur Hindi حجم: ۱۰۰.۲ مگابایت

دیسک ۲ (۳.۹ گیگابایت)

 • کتاب Intermediate Hindi Reader حجم: ۱۷۰.۹ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Intermediate Hindi Reader حجم: ۷۷.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Intermediate Hindi Reader حجم: ۹۳.۹ مگابایت
 • کتاب Linguaphone Hindi حجم: ۱۳۳.۳ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Linguaphone Hindi Handbook حجم: ۲.۰ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguaphone Hindi Instructions حجم: ۰.۹ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguaphone Hindi Introduction to the Devanagari Script حجم: ۷.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguaphone Hindi Lessons (Transliteration) حجم: ۹.۷ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Linguaphone Hindi Lessons حجم: ۲۲.۳ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Linguaphone Hindi حجم: ۹۰.۷ مگابایت
 • کتاب Living Language Hindi حجم: ۰.۹ گیگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Living Language Hindi حجم: ۳۳.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Living Language Hindi حجم: ۰.۹ گیگابایت
 • کتاب Rosseta Stone Hindi حجم: ۱.۲ گیگابایت – جدید
  • نرم افزار Rosseta Stone Hindi Level 1 حجم: ۴۱۵.۷ مگابایت
  • نرم افزار Rosseta Stone Hindi Level 2 حجم: ۴۱۱.۲ مگابایت
  • نرم افزار Rosseta Stone Hindi Level 3 حجم: ۴۳۷.۸ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Beginner’s Hindi حجم: ۳۳۲.۸ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Beginner’s Hindi حجم: ۹.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Beginner’s Hindi حجم: ۳۲۳.۷ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Complete Urdu حجم: ۲۲۰.۳ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Complete Urdu حجم: ۹۰.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Complete Urdu حجم: ۱۳۰.۲ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Conversational Hindi حجم: ۱۴۰.۱ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Conversational Hindi حجم: ۴.۵ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Conversational Hindi حجم: ۱۳۵.۶ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Hindi (Russian) حجم: ۲۲۳.۰ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi حجم: ۳.۶ مگابایت
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi حجم: ۴۱.۶ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Hindi حجم: ۱۷۷.۹ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Hindi 1979 حجم: ۸۸.۴ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi 1979 حجم: ۱۷.۷ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Hindi 1979 حجم: ۷۰.۷ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Hindi 1989 حجم: ۱۸۷.۲ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi 1989 حجم: ۴۱.۰ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Hindi 1989 حجم: ۱۴۶.۲ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Hindi 2003 حجم: ۱۲۳.۴ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Hindi 2003 حجم: ۳۳.۸ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Hindi 2003 حجم: ۸۹.۶ مگابایت
 • کتاب Teach Yourself Urdu حجم: ۹۴.۰ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب Teach Yourself Urdu حجم: ۵۳.۱ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب Teach Yourself Urdu حجم: ۴۰.۹ مگابایت
 • کتاب The Rough Guide Phrasebook Hindi & Urdu حجم: ۳۴.۳ مگابایت – جدید
  • فایل PDF کتاب The Rough Guide Phrasebook Hindi & Urdu حجم: ۸.۴ مگابایت
  • فایل های صوتی کتاب The Rough Guide Phrasebook Hindi & Urdu حجم: ۲۵.۹ مگابایت
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشیو کامل منابع آموزش زبان هندی – اردو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

2,510,000 ریال

خرید پستی آرشیو کامل منابع آموزش زبان هندی – اردو در قالب محتوای دیجیتال

امتیازی ثبت نشده است
قیمت محصول

2,510,000 ریال