انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating

توضیحات

انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating

Negotiating Delta Business communication Skills عنوان کتابی است که برای برقراری ارتباط بهتر در محیط های کاری خصوصا در مذاکرات تجاری تدوین شده است که هم به عنوان خودآموز هم برای تدریس در کلاس می توان از آن استفاده کرد. در این پست از وبسایت عظیم آموزش زبان کاردوآنلاین این کتاب ارزشمند را به شما عرضه می کنیم.

اینکه ما بتوانیم به صورت ایده ال در گفتگو ها شرکت داشته باشیم و توانایی بحث و گفتگو در زبان انگلیسی را داشته باشیم در خیلی از موقعیت های کاری بسیار حائز اهمیت است. از توافق کردن با شرایط تحویل کالا از طرف فروشنده تا بحث و جدل سر شرایط کاری با رییس تان. مجموعه ی Negotiating Delta Business communication Skills بر روی فصاحت و کارآمدی دانش آموزان در گفتگو های رسمی و غیر رسمی در محیط های کاری و تجاری تمرکز کرده است.

هم اکنون می توانید مجموعه ی Negotiating Delta Business communication Skills را از وبسایت کاردوآنلاین دریافت نمایید.

Negotiating Delta Business Communication Skills

Negotiating provides a useful introduction to the skill of negotiating both for self-study and for classroom use, where teachers could easily exploit the course book themes and exercises to develop additional role-play and speaking activities.

Being able to negotiate well is important in a wide range of business situations, from agreeing delivery terms with a supplier to discussing working conditions with your boss.

Negotiating focuses on the skills and language students need to be able to negotiate confidently and effectively in both formal and informal business situations.

The units cover:

 • Preparing to negotiate
 • Opening the negotiation
 • Making and reacting to proposals
 • Reaching agreement
 • Involving others
 • Concluding the deal
 • Negotiating provides six core units, each containing these sections:
 • warmer to raise awareness of the skills involved in effective communication and to introduce different strategies for developing these skills.
 • presentation and practice of core language connected to each skill.
 • over to you, which allows students to apply what they have learned to their real-life work situation.

In addition, the book contains:

 • a needs analysis to help learners to think about their strengths and weaknesses in English and to identify and prioritize their learning needs
 • a personal learning journal to help students monitor their learning during the course
 • a review to help consolidate the language work students have done in each unit
 • a reference section listing the vocabulary, grammar and phrases covered in each unit
 • an answer key, including suggested answers and audio scripts

Negotiating is designed for classroom use, but is also suitable for self-study

محتویات

 • خرید دانلودی فایل PDF و فایل های صوتی کتاب انگلیسی برای برقراری ارتباط بهتر در محیطهای کاری Negotiating Delta Business Communication Skills

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *