کتاب زبان انگلیسی Ancient Rome: An Illustrated History

توضیحات

کتاب زبان انگلیسی Ancient Rome: An Illustrated History را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

کتاب زبان انگلیسی Ancient Rome: An Illustrated History

در آغاز قرن پنجم قبل از میلاد روم فقط یک شهر کوچک در ایتالیا بود. در قرون پس از آن روم به امپراتوری عظیمی که از امپراتوری فارس و اسکندر بزرگتر بود مبدل شد. امپراتوری روم ، بزرگترین امپراتوری در جهان باستان می باشد که در بهترین نحو ممکن در سراسر جهان اداره میشد. رومی ها سربازان کارآمد، قانونگذاران مؤفق و حکمرانان عالی بودند. آنها میدانستند چگونه میتوانند به دیگران پیروز شوند و به دولت های دیگر حکمرانی کنند. قرن ها گذشت تا اینکه روم از شهر کوچک به مرکز حکومت یک امپراتوری عظیم تبدیل گشت. روم درین مدت درگیر دشمنان خارجی و جنگهای داخلی بود. چنین معلوم میشد که روم قدرت و توان برآمدن و پایدار ماندن این مخاطرات را ندارد. شرح اینکه چگونه روم برای حل تمامی این مشکلات فایق آمد بیانگر خصلت سیاستمداران و کردار خوب روم در شرایط سخت است و …از نظر استراتیژیک شبه جزیرۀ ایتالیا زیر نفوذ یونانیان و قبایل اتروسک ها قرار داشت. شبه جزیرۀ ایتالیا سرزمینی است حاصلخیز در بحیره مدیترانه که بنادر متناسب کمتر دارد. وضع جغرافیائی ایتالیا برای گسترش روم علل اساسی کمک دهنده میباشد. قرار اسناد و شواهد شبه جزیرۀ ایتالیا از آوان تاریخ منطقۀ مسکونی بود. و دو قوم به آن تسلط داشتند که یکی یونانها و دیگری استروسک ها بودند. اتروسک ها در شمال و غرب این شبه جزیره مستقر شده بودند. همین اتروسک ها بودند که باعث این همه تمدن رومی شدند. گمان میرود که قبایل اتروسک ها از آسیای صغیر به آنجا آمده باشند.نخستین مرحله گسترش روم مسلط شدن به شبه جزیره ایتالیا بود. اتروسکها در برابر حملات خارجی مقاومت می کردند. بالاخره بعداز مشکلات زیاد در اواسط قرن سوم قبل از میلاد روم حکم فرمای سراسر شبه جزیره ایتالیا گردید. موقعیت جغرافیائی و شرایط آب و هوا این شبه جزیره در توسعه و پیشرفت روم عامل مؤثر می باشد. ایتالیا در بخش عظیم سال دارای آب و هوا خشک و گرم می باشد. چند دریا از جمله دریای پو،آرنو و غیره از بلندی های کوه ناهموار آپنین سرچشمه گرفته از شمال به طرف جنوب امتداد یافته است. این دریا ها در امتداد مسیر خود از جلگه های ساحلی و دره های پوشیده از خاک های حاصلخیز می گذرد. این مناطق گرم و حاصلخیز از مناطق مختلف اروپا ساکنین بسیار را بخود جذب نموده که این افراد به فرهنگ و تاریخ روم تأثیر عمیق گذاشتند. وقتیکه رومیان در اواخر قرن ششم قبل از میلاد جمهوری خود را تأسیس کردند طوریکه قبلاً به آن اشاره گردید روم شهر کوچکی بود که تنها در بخش کوچکی از ایتالیا تسلط داشت. رومی ها در ظرف مدت کمتر از دو قرن تمام دشمنان شان را شکست داده و تمام خاک ایتالیا را تسخیر کردند. روم به تدریج از نقطه نظر سیاسی به یک دولت نیرومند مبدل شد که نیاز های اکثریت مردم را تأمین می کرد. همین امر باعث شد تا در مردم روم حس غرور و وطن خواهی پدید آید.

Ancient Rome: An Illustrated History

In 98 AD, Rome became the greatest empire of its time. This book takes the reader from Rome’s beginning to the rise of its empire through its transformation to Christianity and the empire’s decline. It begins with a look at early Rome with its seven kings and then a republic governed by assemblies and elected officials. When the republic came to an end and after many civil wars, men like Julius Caesar and Mark Antony ruled. Emperors highlighted in the book include Caesar Augustus as the first Roman emperor and Tiberius, Caligula, Claudius and Nero. Beyond history, the book focuses on Roman civilization, social life and customs.

Readers will learn about the Roman religion, including Vestal Virgins (the six priestesses who kept the eternal flame alight in the shrine to Vesta) and the Lares (the protective spirits watching over travelers and family). Everyday life is featured in the book as well, including the bread and circuses, the trade guilds, the blood games, chariot races, the baths, theatre, poetry and education. Maps, timelines, insets, and photos of archaeological digs and their finds are interspersed throughout the text. Readers of this book will learn more about known topics as well as be introduced to totally new subject areas. The appendices include a glossary and a listing of major historical figures. Lynn O’Connell.

محتویات

  • خرید دانلودی فایل PDF کتاب زبان انگلیسی Ancient Rome: An Illustrated History

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

mersin escort | eskişehir escort | escort mersin