آرشیو کامل نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی

رایگان
0 فروش

آرشیو کامل نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت از سایت کاردوآنلاین آرشیو کامل نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی را به شما معرفی می کنیم. نرم افزارهای آموزشی موجود در این آرشیو می‌توانند برای تمامی کسانی که به منظور یادگیری زبان انگلیسی از نرم افزار استفاده می کنند بسیار مفید باشند. برخی از این نرم افزارها از قبیل نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتا استون بسیار نام آشنا هستند اما برخی دیگر از این نرم افزارها را شاید تا به حال ندیده اید. لیستی که در ادامه قرار داده ایم محتوای کامل مربوط به این آرشیو را نشان می دهد. دقت کنید که علاوه بر خریداری کامل این آرشیو می توانید در صورت نیاز هر کدام از موارد موجود را به صورت تکی نیز خریداری کنید.

در قسمت زیر لیست کاملی از محتوای این آرشیو را مشاهده می کنید.

دیسک 1 (1.5 گیگابایت)

 • نرم افزار Android Apps حجم: 488.0 مگابایت
  • نرم افزار 7 English Game for Kids حجم: 77.7 مگابایت
  • نرم افزار aFarsi v1.0 حجم: 4.0 مگابایت
  • نرم افزار Audio Cambridge Advanced Learners Data حجم: 29.8 مگابایت
  • نرم افزار Blue Dictionary حجم: 10.6 مگابایت
  • نرم افزار Camdictionary حجم: 11.4 مگابایت
  • نرم افزار Collins English Dictionary حجم: 0.5 مگابایت
  • نرم افزار Concise Oxford Dictionary Android حجم: 12.3 مگابایت
  • نرم افزار EnglishGrammarExercises حجم: 53.2 کیلوبایت
  • نرم افزار Fast Dictionary حجم: 13.6 مگابایت
  • نرم افزار Fonts حجم: 0.5 مگابایت
  • نرم افزار Free Dictionary Org v2.4 حجم: 376.5 کیلوبایت
  • نرم افزار GoldenDict v1.4.1 حجم: 1.7 مگابایت
  • نرم افزار Google Translate v2.3.1 حجم: 3.3 مگابایت
  • نرم افزار Kids Animal ABC Alphabet sound v1.1 حجم: 4.2 مگابایت
  • نرم افزار Kids English vocabulary v7.1 حجم: 7.6 مگابایت
  • نرم افزار LDictEnglish v1.3 حجم: 24.3 مگابایت
  • نرم افزار Longman Dictionary of English 1.3 حجم: 24.3 مگابایت
  • نرم افزار Merriam Webster Collegiate2.1.9 حجم: 107.1 مگابایت
  • نرم افزار Milad Dictionary v4.3 حجم: 75.2 مگابایت
  • نرم افزار Mobile Systems Cambridge Advanced Learners v2 12 Android 1 5 apk حجم: 0.5 مگابایت
  • نرم افزار Mobile Systems Cambridge Advanced Learners v2 12 Android 1 5 Data حجم: 29.2 مگابایت
  • نرم افزار Oxford Dictionary of English 2.12 حجم: 1.0 مگابایت
  • نرم افزار Oxford Dictionary 1.5 حجم: 21.3 مگابایت
  • نرم افزار Practice grammar حجم: 1.8 مگابایت
  • نرم افزار Rosetta Stone for Android حجم: 23.2 مگابایت
  • نرم افزار Saradic -1.6 حجم: 1.9 مگابایت
  • نرم افزار Voice Translator Pro v1.3 حجم: 254.2 کیلوبایت
 • نرم افزار Audio Pocket Oxford English Dictionary and Thesaurus – Small حجم: 21.9 مگابایت
  • نرم افزار Audio Pocket Oxford English Dictionary and Thesaurus – Small حجم: 21.9 مگابایت
 • نرم افزار English Apps for Android حجم: 440.2 مگابایت
  • نرم افزار 1100 Word V1 حجم: 414.6 کیلوبایت
  • نرم افزار 50 Languages v3.4 حجم: 7.2 مگابایت
  • نرم افزار 504 essential words حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار 7 English Game for Kids حجم: 77.7 مگابایت
  • نرم افزار Cambridge SchoolA حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار Duolingo 1.2.2 حجم: 12.3 مگابایت
  • نرم افزار English Grammar Phrasal Verb v1.0.2 حجم: 3.2 مگابایت
  • نرم افزار English in a Month حجم: 43.8 مگابایت
  • نرم افزار English in a Month v1.11 حجم: 129.4 مگابایت
  • نرم افزار English learning حجم: 0.9 مگابایت
  • نرم افزار English Level Checker Premium v1.0 Android.2.1 حجم: 0.6 مگابایت
  • نرم افزار English Level Checker Premium v1.0 حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار Essential 400 Words حجم: 3.8 مگابایت
  • نرم افزار FastDic حجم: 13.6 مگابایت
  • نرم افزار Kids Animal ABC Alphabet sound v1.1 حجم: 4.2 مگابایت
  • نرم افزار Kids English vocabulary v7.1 حجم: 7.6 مگابایت
  • نرم افزار LDOCE.v1.3.Android.2.2 حجم: 24.3 مگابایت
  • نرم افزار Learn and play English plus v1.0.9 حجم: 14.2 مگابایت
  • نرم افزار Medical Abbreviations EN حجم: 1.0 مگابایت
  • نرم افزار Merriam Webster حجم: 19.7 مگابایت
  • نرم افزار My Translator Lexibookr v1.0 حجم: 2.1 مگابایت
  • نرم افزار Offline dictionaries حجم: 279.9 کیلوبایت
  • نرم افزار OxfordAZ Grammar حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار PersianDic v2.4 حجم: 17.2 مگابایت
  • نرم افزار Phrasal Verbs iOS حجم: 4.4 مگابایت
  • نرم افزار Practice English Grammar v0.9.7 حجم: 1.8 مگابایت
  • نرم افزار QuickDic Offline Dictionary V4.0.1 حجم: 6.4 مگابایت
  • نرم افزار SPB English Cards حجم: 26.6 مگابایت
  • نرم افزار StudyMaster EnglishVocab حجم: 159.2 کیلوبایت
  • نرم افزار The Little Prince حجم: 1.0 مگابایت
  • نرم افزار Tracing ABC v1.3.3FULL حجم: 13.7 مگابایت
 • نرم افزار iOS Apps حجم: 446.3 مگابایت
  • نرم افزار Longman Business English Dictionary v3 9 iOS 5 0 ipa حجم: 165.6 مگابایت
  • نرم افزار Longman Business English Dictionary v3.9 – iOS حجم: 165.6 مگابایت
  • نرم افزار Longman Idioms Dictionary v1 1 iPhone iPad iPod iOS 5 0 ipa حجم: 4.7 مگابایت
  • نرم افزار Longman Idioms Dictionary v1.1 – iOS حجم: 4.7 مگابایت
  • نرم افزار Longman Key Words Dictionary v1 0 iOS 4 3 ipa حجم: 35.7 مگابایت
  • نرم افزار Longman Key Words Dictionary v1.0 – iOS حجم: 35.7 مگابایت
  • نرم افزار Longman Phrasal Verbs Dictionary v1 2 2 iPhone iPad iPod iOS 5 0 ipa حجم: 4.6 مگابایت
  • نرم افزار Mobile Systems Cambridge Advanced Learners v5 0 17 iPhone iPad iPod iOS 4 3 ipa حجم: 29.6 مگابایت
 • نرم افزار JA Sensei v2.5.0 حجم: 5.6 مگابایت
  • نرم افزار JA Sensei v2.5.0 حجم: 5.6 مگابایت
 • نرم افزار Java Apps حجم: 40.3 مگابایت
  • نرم افزار 100 English Proverbs And Sayings-[Ir-Tci.org] حجم: 44.2 کیلوبایت
  • نرم افزار 116 FOOD IDIOMS-[Ir-Tci.org] حجم: 54.2 کیلوبایت
  • نرم افزار 1984-[Ir-Tci.org] حجم: 222.1 کیلوبایت
  • نرم افزار 315 English-[Ir-Tci.org] حجم: 50.4 کیلوبایت
  • نرم افزار 5000 Collegiate Words With Brief Definition App حجم: 410.2 کیلوبایت
  • نرم افزار 5000 Words App حجم: 410.2 کیلوبایت
  • نرم افزار 504_Words-[Ir-Tci.org] حجم: 28.2 کیلوبایت
  • نرم افزار A Comprehensive English To English Accounting Glossary-[Ir-Tci.org] حجم: 282.6 کیلوبایت
  • نرم افزار A Comprehensive Wordlist For The Masters In Business Adminis-[Ir-Tci.org] حجم: 54.9 کیلوبایت
  • نرم افزار A Dog’s Tale-[Ir-Tci.org] حجم: 1.4 مگابایت
  • نرم افزار Accounting Dictionary-[Ir-Tci.org] حجم: 255.7 کیلوبایت
  • نرم افزار Allah-[Ir-Tci.org] حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار An Amazing Love Story-[Ir-Tci.org] حجم: 244.9 کیلوبایت
  • نرم افزار Animal Farm-[Ir-Tci.org] حجم: 73.7 کیلوبایت
  • نرم افزار Athens2007_176-[Ir-Tci.org] حجم: 95.6 کیلوبایت
  • نرم افزار Barcelona2007_176-[Ir-Tci.org] حجم: 123.1 کیلوبایت
  • نرم افزار Chain Of Love-[Ir-Tci.org] حجم: 305.1 کیلوبایت
  • نرم افزار Chicken Run-[Ir-Tci.org] حجم: 24.5 کیلوبایت
  • نرم افزار Contrary Proverbs-[Ir-Tci.org] حجم: 33.3 کیلوبایت
  • نرم افزار Dictionary حجم: 3.7 مگابایت
  • نرم افزار Dictionary Java For Mobile حجم: 3.7 مگابایت
  • نرم افزار Dictionary Java for Mobile English to Farsi حجم: 2.4 مگابایت
  • نرم افزار Emperor’s New Clothes-[Ir-Tci.org] حجم: 0.6 مگابایت
  • نرم افزار English Grammar-[Ir-Tci.org] حجم: 81.9 کیلوبایت
  • نرم افزار English Proverbs & Idioms-[Ir-Tci.org] حجم: 67.8 کیلوبایت
  • نرم افزار EnglishEdge_N40_01_25_2005-[Ir-Tci.org] حجم: 125.7 کیلوبایت
  • نرم افزار Funny1-[Ir-Tci.org] حجم: 82.3 کیلوبایت
  • نرم افزار Gdacronyms-[Ir-Tci.org] حجم: 97.5 کیلوبایت
  • نرم افزار Gdjokes-[Ir-Tci.org] حجم: 28.8 کیلوبایت
  • نرم افزار Generic-midp1-EnglishIdiomsAtoC-[Ir-Tci.org] حجم: 82.3 کیلوبایت
  • نرم افزار GRAMMAR-[Ir-Tci.org] حجم: 31.6 کیلوبایت
  • نرم افزار GRE (Easywords)-[Ir-Tci.org] حجم: 62.2 کیلوبایت
  • نرم افزار Hadith50-[Ir-Tci.org] حجم: 18.9 کیلوبایت
  • نرم افزار HangmanDX-[Ir-Tci.org] حجم: 31.1 کیلوبایت
  • نرم افزار Happy Prince-[Ir-Tci.org] حجم: 1.0 مگابایت
  • نرم افزار IDIOMS & THEIR ORIGINS-[Ir-Tci.org] حجم: 74.7 کیلوبایت
  • نرم افزار IDIOMS-[Ir-Tci.org] حجم: 81.5 کیلوبایت
  • نرم افزار Irregulars-J2ME-[Ir-Tci.org] حجم: 28.0 کیلوبایت
  • نرم افزار Lebanese Night-[Ir-Tci.org] حجم: 474.2 کیلوبایت
  • نرم افزار Linguistics Dictionary-[Ir-Tci.org] حجم: 63.0 کیلوبایت
  • نرم افزار ManKing-[Ir-Tci.org] حجم: 117.7 کیلوبایت
  • نرم افزار MDbank-[Ir-Tci.org] حجم: 36.9 کیلوبایت
  • نرم افزار Mechanics&Drafting-[Ir-Tci.org] حجم: 27.0 کیلوبایت
  • نرم افزار MobileLibrary-[Ir-Tci.org] حجم: 76.2 کیلوبایت
  • نرم افزار MobileMaths_v1[1].7-[Ir-Tci.org] حجم: 313.2 کیلوبایت
  • نرم افزار MS Cambridge Advanced Learners Dictionary v2 حجم: 4.9 مگابایت
  • نرم افزار MS Cambridge Dictionary of American English v2 حجم: 2.2 مگابایت
  • نرم افزار MS Concise Oxford English Dictionary v2 حجم: 4.7 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Dictionary of Business v2 حجم: 0.8 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Dictionary of Idioms v2 حجم: 0.6 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Dictionary of the Bible v2 حجم: 0.7 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Guide to British and American Culture v2 حجم: 1.5 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Medical Dictionary v2 حجم: 1.1 مگابایت
  • نرم افزار MS Oxford Pocket English Dictionary V2 حجم: 1.7 مگابایت
  • نرم افزار Mulla1-[Ir-Tci.org] حجم: 31.4 کیلوبایت
  • نرم افزار Old Friend-[Ir-Tci.org] حجم: 369.7 کیلوبایت
  • نرم افزار PMD-dic حجم: 1.4 مگابایت
  • نرم افزار PYGMALION-[Ir-Tci.org] حجم: 77.2 کیلوبایت
  • نرم افزار RandomFacts-[Ir-Tci.org] حجم: 80.0 کیلوبایت
  • نرم افزار RandomProverbs-[Ir-Tci.org] حجم: 9.8 کیلوبایت
  • نرم افزار RandomQuote-[Ir-Tci.org] حجم: 7.4 کیلوبایت
  • نرم افزار Rome2007_176-[Ir-Tci.org] حجم: 109.3 کیلوبایت
  • نرم افزار Shahnameh-[Ir-Tci.org] حجم: 292.0 کیلوبایت
  • نرم افزار Some Short Stories By H[1]. H. Munro-[Ir-Tci.org] حجم: 63.4 کیلوبایت
  • نرم افزار The Brave Tin Soldier-[Ir-Tci.org] حجم: 0.5 مگابایت
  • نرم افزار The Haunted House-[Ir-Tci.org] حجم: 297.9 کیلوبایت
  • نرم افزار Titanic-[Ir-Tci.org] حجم: 137.1 کیلوبایت
  • نرم افزار UltimateJokes-[Ir-Tci.org] حجم: 84.3 کیلوبایت
  • نرم افزار WordSearch20-[Ir-Tci.org] حجم: 25.0 کیلوبایت
  • نرم افزار Wordy-[Ir-Tci.org] حجم: 278.6 کیلوبایت
  • نرم افزار Wordy2-[Ir-Tci.org] حجم: 258.6 کیلوبایت
 • نرم افزار Mobile حجم: 78.2 مگابایت
  • نرم افزار Longman Dictionary of Contemporary English 5th – Mobile حجم: 72.8 مگابایت
  • نرم افزار SaraDic – Mobile حجم: 5.4 مگابایت

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آرشیو کامل نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته های محصولات

اطلاعات بیشتر