آرشیو برچسب ها: آزمون تافل کاغذی

مهارتهای پایه آزمون تافل – نگارش Basic Skills for the TOEFL iBT 1 Writing

مهارتهای پایه آزمون تافل – نگارش Basic Skills for the TOEFL iBT 1 Writing را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مهارتهای پایه آزمون تافل – خواندن Basic Skills for the TOEFL iBT 2 Reading

مهارتهای پایه آزمون تافل – خواندن Basic Skills for the TOEFL iBT 2 Reading  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مهارتهای پایه آزمون تافل – شنیداری Basic Skills for the TOEFL iBT 1 Listening

مهارتهای پایه آزمون تافل – شنیداری Basic Skills for the TOEFL iBT 1 Listening  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب

مهارتهای پایه آزمون تافل – مکالمه Basic Skills for the TOEFL iBT 2 Speaking

مهارتهای پایه آزمون تافل – مکالمه Basic Skills for the TOEFL iBT 2 Speaking  را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب