زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. اولین نکته این که در زبان انگلیسی روش‌ های مختلفی برای صحبت کردن در مورد آینده وجود دارد که ما در این قسمت در رابطه با دو مورد از مهمترین آنها صحبت می‌کنیم. مورد اول استفاده کردن از کلمه will و مورد دوم استفاده کردن… بیشتر بخوانید…