زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. به زمان گذشته کامل در زبان فارسی ماضی بعید نیز می گویند. شبیه به عادت هر قسمت ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به زمان گذشته ساده پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. در همین ابتدای کار خدمت شما عرض… بیشتر بخوانید…