آرشیو برچسب ها: منابع واژگان زبان انگلیسی

کتاب واژگان زبان انگلیسی در دیکشنری ها و تاریخ Words in Dictionaries and History

کتاب واژگان زبان انگلیسی در دیکشنری ها و تاریخ Words in Dictionaries and History را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

کتاب تقویت واژگان زبان انگلیسی Wordsearches – Widen Your Vocabulary in English

کتاب تقویت واژگان زبان انگلیسی Wordsearches – Widen Your Vocabulary in English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

کتاب پنجاه اشتباه رایج واژگان در زبان انگلیسی Top 50 Vocabulary Mistakes

کتاب پنجاه اشتباه رایج واژگان در زبان انگلیسی Top 50 Vocabulary Mistakes را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم. ادامه مطلب

1 2