آموزش زبان انگلیسی Learn Real English Authentic Conversations

Learn Real English Authentic Conversations

آموزش زبان انگلیسی Learn Real English Authentic Conversations را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم.

آموزش زبان انگلیسی Learn Real English Authentic Conversations

به ادعای سازندگان این مجموعه اکثر مجموعه های آموزش مکالمه انگلیسی به واقع مکالمه صحیح و واقعی انگلیسی را آموزش نمی دهند و اغلب مکالمات کتاب های آموزش انگلیسی غیر واقعی و ساختگی هستند و صرفا دو گوینده متنی پیش نویس را رو خوانی میکنند. برای فهمیدن مکالمات واقعی انگلیسی زبانان بومی، شما نیاز دارید که مکالمات واقعی را بشنوید و برای گفتگو با این افراد هم بایستی از همین مکالمات واقعی استفاده نمایید.

اما به چه مکالماتی واقعی گفته میشود؟ مکالماتی که انگلیسی زبانان در مکالمات خود استفاده میکنند و شامل اصطلاحات و عبارات عامیانه و همچنین تلفظ واقعی و رایج لغات می باشند نه تلفظی که شما در برنامه های CNN یا BBC میشنوید. مجموعه Learn Real English – Authentic Conversations برآمده از مکالمات واقعی و رایج انگلیسی می باشد. چشم های خود را ببندید و خود را تجسم کنید که به راحتی می توانید به مانند انگلیسی زبانان با آنها صحبت کنید. تجسم کنید که همه اصطلاحات عامیانه و رایج آنها را می فهمید و مشکلی در فهم شنیداری تلفظ لغات ندارید. تجسم کنید که قادر هستید تند حرف بزنید. تجسم کنید به درستی از اصطلاحات عامیانه و رایج در مکالمات خود استفاده میکنید و در اخر تجسم کنید که با یک تلفظ عالی صحبت میکنید.

همه این ها فقط و فقط در 6 ماه میسر خواهد شد اگر شما این مجموعه آموزش مکالمه واقعی و محاوره ای انگلیسی را کامل مطالعه کرده و یاد بگیرید. این دوره شامل 30 جلسه آموزشی قصد دارد مکالمه و گفتگوی انگلیسی را به شما بیاموزد و هر درس یک مکالمه واقعی را شامل می شود که باید به ان گوش دهید و سپس در بخش انتهای درس لغات، اصطلاحات و عبارات رایج درس را بفهمید. با این مجموعه علاوه بر یادگیری مکالمه انگلیسی، قدرت شنیداری شما به شکل ملموسی ارتقاء پیدا کرده و لغات و همچنین اصطلاحات بی شمار رایج در انگلیسی را خواهید آموخت و در اخر تلفظ انگلیسی شما بهبود می یابد.

Learn Real English – Authentic Conversation

Most English conversation programs don’t teach English conversation. The conversations in most books are fake – they are not real. Rather, these conversations are merely two actors reading a text.
To understand native speakers, you must listen to real conversations not fake textbook actors. To speak easily to native speakers, you must use real conversations and lessons that help you understand them.
What is real English? It is the English that native speakers use in real conversations. REAL English includes slang and idioms. REAL English includes real pronunciation used by real people not the pronunciation you hear on CNN or the BBC. REAL English comes from real conversations. Close your eyes. Now see yourself speaking excellent REAL English. Imagine yourself talking to native speakers. Imagine understanding their slang, their idioms, their fast speech. Imagine speaking fast. Imagine using slang and idioms correctly. Imagine speaking with excellent pronunciation.
It is possible in only 6 months!
The Learn Real English – Authentic Conversations Packs built on the Effortless English system. Each lesson set contains a real conversation between native speakers. No actors.
What you will learn:

 • A Huge Number Of Common Idioms – The slang you can’t find in a dictionary or textbook.
 • How To Automatically Speak Like A Native Speaker- Without thinking or translating.
 • How To Use Our Deep Learning Method – You naturally learn English words and grammar forever so you are confident about your speaking.
 • How To Understand Real English Conversations – You listen to REAL conversations between real people. No actors. We teach you the real, casual conversation that native English speakers use everyday with each other. This is not formal English. This is the real English that real people use.
 • The Main Method of our System – Throughout all the lessons you will learn grammar and vocabulary just like children do – naturally and without studying.
 • How To Study Like the Best – We show you how our best students have learned and studied so that you can copy those habits to create your success even faster.
 • How to Raise Your iBT TOEFL Scores – The new TOEFL requires a lot of both listening and speaking skills. Confidently raise your TOEFL speaking score by 20%, 30%, or up to 40%.
 • How to Learn English 3-5 Times Faster – Simply by changing HOW you learn, our lessons will have you speaking quickly in much less time than before.
 • How to Meet Others Just Like You – We also show you how to meet and speak with other English learners just like you.
  Each audio English lesson set features:
 • Vocabulary Lessons
  The best way to learn vocabulary is by listening to it. Audio lessons are 2-3X more effective than reading
  vocabulary lessons. No more lists to memorize.
 • Listen & Answer Mini Stories
  These are absolutely amazing lessons. They are powerful! By listening to mini-stories everyday, you will hear real English spoken and used naturally. And with this new type of lesson, you will learn how to speak and understand English easily and quickly.
 • Real English Conversations
  Forget the same old boring lessons. These are REAL conversations by real native speakers. No actors. No reading. Real topics. Real slang and idioms. Real pronunciation. These are the key to your speaking. These are the key to understanding real native speakers.

محتویات

 • خرید آنلاین مجموعه ی کامل آموزش مکالمه صحیح زبان انگلیسی Learn Real English – Authentic Conversations

 از فروشگاه کاردوآنلاین Learn Real English  خرید مجموعه کامل

online purchase

29 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *