بانک اصطلاحات (Idiom) زبان انگلیسی

یک اصطلاح و یا idiom در واقع یک مجموعه از کلمات است که در زبان انگلیسی روزمره برای بیان ایده‌ها و نظرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. فهمیدن اصطلاحات زبان انگلیسی یک موضوع مهم می‌باشد، چرا که درک آنها نیازمند یک آشنایی عمیق نسبت به زبان انگلیسی است. ضمناً استفاده کردن از اصطلاحات زبان انگلیسی در مکالمات روزمره کمک می کند که شما در سطح بالاتری از زبان انگلیسی به نظر برسید.

اصطلاحات زبان انگلیسی

یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی ممکن است در ابتدا کاری پیچیده و دشوار به نظر بیایند. اما این موضوع می‌تواند بسیار جذاب نیز باشد. اگر علاقه مند به تقویت مهارت های مختلف زبان انگلیسی خود هستید، نیاز است که بر روی یادگیری اصطلاحات سرمایه گذاری کنید.

اصطلاحات به شما کمک می‌کنند تا ایده های خود را به خوبی بیان کنید.

استفاده کردن از اصطلاحات زبان انگلیسی روشی متفاوت و جذاب را برای بیان ایده های مختلف در اختیار ما قرار می دهد. البته این موضوع به فضایی که آن اصطلاح در آن استفاده می‌شود نیز بستگی دارد. برای مثال اگر شخصی در امریکا به شما بگوید که break a leg در واقع می خواهد برای شما آرزوی خوش شانسی کند، یا به عنوان مثال دیگرعبارت think outside the box به معنی این است که بایستی روشی متفاوت را برای حل یک چالش امتحان کنید. ضمناً یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی کمک می کند تا زبان آموزان بتوانند در کلاس های درس منظور خود را به روش های جذاب و پیشرفته بیان کنند. همانطور که گفته شد یکی از جذابیت‌های اصطلاحات این است که می‌توانید منظور خود را به روشی جذاب تر بیان کنید. به عنوان یک مثال دیگر؛ به جای اینکه از عبارت  You’re correct به معنی اینکه حق با شما است، استفاده کنید، می توانید اصطلاح You hit the nail on the head را مورد استفاده قرار بدهید. این اصطلاح که نسبت به نسخه غیر اصطلاحی خود پیچیده تر است، روشی جذاب تر برای بیان صحت حرف شخص مقابل می باشد.

استفاده کردن از اصطلاحات مهارت های مکالمه ای شما را تقویت می‌کند.

زمانی که یک اصطلاح زبان انگلیسی در موقعیتی مناسب استفاده کنید، در واقع به شنونده این پیام را ارسال کرده اید که در سطح بالایی از زبان انگلیسی قرار دارید. زمانی که با افراد بومی زبان صحبت می کنید، استفاده کردن از اصطلاحات می تواند بیانگر این موضوع باشد که شما در ک عمیقی از فرهنگ انگلیسی زبانان نیز دارید. چرا که توانسته اید از سطوح ابتدایی گذر کرده و به راحتی از اصطلاحات زبان انگلیسی درباره مکالمات خود استفاده کنید. فراموش نکنید که نیازی نیست در یادگیری اصطلاحات کار را با موارد پیچیده شروع کنید. یادگیری اصطلاحات ساده نیز می تواند در ابتدا بسیار جذاب باشد و کمک کند تا مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید. ضمناً استفاده کردن از اصطلاحات و یادگیری آن ها می تواند به مهارت شنیداری شما نیز کمک کند. این موضوع به این دلیل است که در مکالمات مختلف استفاده کردن از اصطلاحات زبان انگلیسی به طور وسیعی اتفاق می‌افتد.

یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی شما را در سطح بالاتری نسبت به کلاس زبان قرار می‌دهد.

اگر برای یادگیری زبان انگلیسی به کلاس‌های درس می روید بدانید که بومی زبانان از تعداد بیشماری از اصطلاحات زبان انگلیسی نسبت به آنچه در کتاب های درسی گنجانده شده‌اند استفاده می‌کنند. این موضوع نیز صرفاً به دلیل آشنایی عمیق تر آنان نسبت به زبانشان است. بنابراین اگر شما بر روی یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی سرمایه گذاری کنید، در واقع توانسته اید سطح زبان خود را نزدیکتر به بومی زبانان کنید. این موضوع می‌تواند باعث کاهش استرس شما در زمان صحبت کرد با یک فرد نیتیو نیز شود. چرا که بدون استرس اصطلاحاتی که شخص مورد نظر استفاده می کند را متوجه می شوید و خودتان نیز می‌توانید از اصطلاحات یاد گرفته شده استفاده کنید.