blog

قوی ترین دوره ی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی

گروه آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین تحت نظر مستقیم استاد مرتضی گیتی شروع به برگزاری قوی ترین دوره ی آموزش مکالمه ی زبان انگلیسی به صورت خصوصی و گروهی نموده است. در این دوره ی آموزشی که در قالب شصت جلسه ی یک ساعت و نیمه برگزار می شود، با تمرکز بر روی مهارت گفتاری شما و با استفاده ی ترکیبی از بهترین روش های آموزش زبان انگلیسی در کمترین… بیشتر بخوانید…

آرشیو کامل منابع آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین

آرشیو کامل منابع آموزش زبان های خارجی کاردوآنلاین (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و زبان های دیگر) را از سایت کاردوآنلاین معرفی می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Books and Films را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان آینده کامل Future Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. این زمان یکی از زمان هایی است که به دلیل عدم وجود یک معادل در زبان فارسی برای آن، اغلب فهم آن برای زبان آموزان دشوار می باشد. در این قسمت به بررسی یک کاربرد اساسی از این زمان پرداخته و… بیشتر بخوانید…

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های موجود در زبان انگلیسی در رابطه با زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. به دلیل عدم وجود یک معادل برای این زمان در زبان فارسی فهم آن اغلب برای زبان آموزان دشوار می باشد. علاوه بر این به خاطر نقاط تشابه و تمایزی که زمان حال کامل استمراری با زمان حال کامل و یا… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Business را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Relationships را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #17

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #17 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش کامل زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده استمراری Future Continuous Tense در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. شبیه به قسمت‌های دیگر در ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به این زمان پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. کاربرد اول: صحبت کردن در رابطه با یک اتفاق در یک زمان خاص در آینده در حال رخ دادن خواهد داد یکی… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Clothes and Fashion را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #16

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #16 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی در رابطه با زمان آینده ساده Simple Future Tense در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. اولین نکته این که در زبان انگلیسی روش‌ های مختلفی برای صحبت کردن در مورد آینده وجود دارد که ما در این قسمت در رابطه با دو مورد از مهمترین آنها صحبت می‌کنیم. مورد اول استفاده کردن از کلمه will و مورد دوم استفاده کردن… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Education

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Education را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #15

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #15 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی

در این قسمت از سری آموزش زمان های زبان انگلیسی از وب سایت کاردوآنلاین در رابطه با زمان گذشته کامل Past Perfect Tense در زبان انگلیسی صحبت می‌کنیم. به زمان گذشته کامل در زبان فارسی ماضی بعید نیز می گویند. شبیه به عادت هر قسمت ابتدا به بررسی کاربردهای مربوط به زمان گذشته ساده پرداخته و سپس فرم جملات آن را بررسی می‌کنیم. در همین ابتدای کار خدمت شما عرض… بیشتر بخوانید…

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Environment

نمونه جواب نمره 9 بخش اسپیکینگ آزمون ایلتس با موضوع: Environment را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #14

سری آموزش رایگان مکالمات زبان انگلیسی سطح پیشرفته #14 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.