0
09178169907 | 09336863931
blog-00

کاربرد کلمه life به معنی زندگی در زبان انگلیسی

کاربرد کلمه life به معنی زندگی در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در این قسمت قصد داریم در رابطه با کلمه life به معنی زندگی ...
blog-00

کاربرد فعل ask به معنی پرسیدن در زبان انگلیسی

کاربرد فعل ask به معنی پرسیدن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در این مطلب آموزشی از وبسایت کاردوآنلاین قصد داریم شما را با کاربرد ...
blog-00

کاربرد فعل pay به معنی پرداخت کردن در زبان انگلیسی

کاربرد فعل pay به معنی پرداخت کردن در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در این مطب آموزشی که به صورت رایگان از وب سایت کاردوآنلاین ...
blog-00

کاربرد های کلمه later در زبان انگلیسی

کاربرد های کلمه later در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در این مطلب آموزشی در رابطه با واژه later در زبان انگلیسی صحبت می کنیم. ...
blog-00

بیان تمایلات در زبان انگلیسی با عبارت would rather

بیان تمایلات در زبان انگلیسی با عبارت would rather را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در این قسمت از وبسایت کاردوآنلاین یک مطلب آموزشی دیگر را برای یادگیری ...
blog-00

معنی و کاربرد کلمه grateful در زبان انگلیسی

معنی و کاربرد کلمه grateful در زبان انگلیسی را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلمه grateful در زبان انگلیسی در این مطلب از وبسایت کاردوآنلاین در رابطه با ...
blog-00

تدریس مهارت اسپکینگ IELTS به صورت آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۲۰۲۰/۱۵/۱۱

تدریس مهارت اسپکینگ IELTS به صورت آنلاین در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 2020/15/11 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس مهارت اسپکینگ IELTS به ...
blog-00

کلاس آنلاین آیلتس با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ ۲۰۲۰/۲۶/۰۹

کلاس آنلاین آیلتس با تدریس استاد مرتضی گیتی در شیراز در تاریخ 2020/26/09 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس آنلاین آیلتس با تدریس استاد مرتضی گیتی در ...
blog-00

تدریس خصوصی مهارت اسپکینگ آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۶/۱۹/۲۰۲۰

تدریس خصوصی مهارت اسپکینگ آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 06/19/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس خصوصی مهارت اسپکینگ آیلتس توسط استاد مرتضی گیتی در ...
blog-00

کلاس آنلاین تقویت مهارت اسپکینگ IELTS با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۱۰/۰۴/۲۰۲۰

کلاس آنلاین تقویت مهارت اسپکینگ IELTS با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 10/04/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس آنلاین تقویت مهارت اسپکینگ IELTS با تدریس ...
blog-00

کلاس غیرحضوری آیلتس در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۹/۱۶/۲۰۲۰

کلاس غیرحضوری آیلتس در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 09/16/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس غیرحضوری آیلتس در شیراز با تدریس استاد مرتضی ...
blog-00

تدریس خصوصی و آنلاین IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۹/۱۲/۲۰۲۰

تدریس خصوصی و آنلاین IELTS در شیراز توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 09/12/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس خصوصی و آنلاین IELTS در شیراز توسط ...
blog-00

تدریس خصوصی و آنلاین Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸/۲۲/۲۰۲۰

تدریس خصوصی و آنلاین Speak Now توسط استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08/22/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. تدریس خصوصی و آنلاین Speak Now توسط استاد مرتضی ...
blog-00

کلاس غیرحضوری Speak Now با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۸/۰۴/۲۰۲۰

کلاس غیرحضوری Speak Now با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 08/04/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس غیرحضوری Speak Now با تدریس استاد مرتضی گیتی در ...
blog-00

کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ ۰۷/۰۵/۲۰۲۰

کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now در شیراز با تدریس استاد مرتضی گیتی در تاریخ 07/05/2020 را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما عزیزان تقدیم می کنیم. کلاس خصوصی و آنلاین Speak Now ...
1 2 3 29