دانلود The Sound and Style of American English

دانلود The Sound and Style of American English را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

دانلود The Sound and Style of American English

پست امروز از وبسایت کاردوآنلاین اختصاص به ویرایش سوم کتاب The Sound and Style of American English دارد. این مجموعه که به همراه فایل های صوتی به شما تقدیم می شود به منظور کاهش لهجه ی شما و رساندن شما به لهجه ی انگلیسی امریکایی می باشد. در ادامه ی همین مطلب لینک دانلود کتاب و فایل های صوتی ارائه شده است.

The Sound and Style of American English

People from many professions, not just acting, want to reduce their native accent and/or make themselves understood more clearly when speaking American English. Business professionals are particularly interested in presenting a more distinctly American speech presence. Learning to speak American English naturally is becoming increasing popular with actors from Europe, Asia, and Africa, especially as the US stage, film, and television industries present such significant increases in dramatic opportunities. Dr. David Alan Stern’s series highlighting American accents for actors of other native languages has become the premiere acting tool in the non-American actor’s accent arsenal.
Because pronunciation changes alone are not enough to convincingly reproduce any accent, this self-instructional program provides specific skills and drills to learn the resonance, lilt, rhythm, and pronunciation of the American dialect and advanced pronunciation for colloquial speech styles. Drills to help you integrate your knowledge into phrases, sentences, passages, and finally, into your own speech are also included.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب The Sound and Style of American English

download button

  • خرید آنلاین فایل های صوتی کتاب The Sound and Style of American English

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *