کتاب Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics

Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics-Wiley-Blackwell

کتاب Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics را در این قمست از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به علاقه مندان و زبان آموزان تقدیم می کنیم.

کتاب Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics

کتاب Linguistics یکی از جامع ترین کتاب های منتشر شده در سال 2012 در حوضه ی زبان شناسی می باشد و برای آن دسته از زبان آموزانی که در این حوضه هیچ دانشی ندارند بسیار مناسب خواهد بود. نویسندگان این کتاب Anne E. Baker, Kees Hengeveld می باشند. در این کتاب در مورد مسائلی صحبت می شود که در ادامه آنها را خواهید یافت. کتاب Linguistics را بصورت رایگان از کاردوآنلاین دانلود کنید.

بعضی از مباحث مطرح شده در این کتاب:

  • Discourse
  •  sentence-structure
  •  meaning
  •  Words
  • psycholinguistic  and sociolinguistic issues

Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics-Wiley-Blackwell (2012)

Linguistics is a comprehensive crosslinguistic introduction to the study of language, and is ideal for students with no background in linguistics. A comprehensive introduction to the study of language, set apart by its inclusion of cross-linguistic data from over 80 different spoken and signed languages explores how language works by examining discourse, sentence-structure, meaning, words, and sounds introduces psycholinguistic and sociolinguistic issues, including language acquisition, neurolinguistics, language variation, language change, language contact, and multilingualism written in a problem-oriented style to engage readers, and is ideal for those new to the subject incorporates numerous student-friendly features throughout, including extensive exercises, summaries, assignments, and suggestions for further reading Based on the bestselling Dutch edition of this work, the English edition has been revised and expanded to offer an up-to-date and engaging survey of linguistics for students new to the field.

محتویات

  • دانلود رایگان فایل PDF کتاب Anne E. Baker, Kees Hengeveld-Linguistics

download button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *